Vand­rings­led

Vand­rings­led

Möc­kelsnäss­ling­an – en del av Öst­ra Möc­keln vand­rings­led­Vand­rings­le­den ska kny­ta ihop fem natur­re­ser­vat och kul­tur­re­ser­va­tet Lin­nés Rås­hult och kom­mer bestå av tre dels­ling­or som till­sam­mans mot­sva­rar 3–4 mil led i vari­e­rad natur. Genom...
Pro­va Star­ka dryc­ker med Bengt Arne Larsson

Pro­va Star­ka dryc­ker med Bengt Arne Larsson

Bengt Arne Lar­s­son är den som genom­för våra dryc­kes­prov­ning­ar av ädla dryc­ker, dvs. dryc­ker med hög­re alkoholhalt. Intres­set för whis­ky väck­tes i slu­tet av 1980-talet och har sedan, främst via ota­li­ga resor, des­til­le­ri­be­sök och fack­stu­di­er,...
Bäst i Test — Möckelsnäs

Bäst i Test — Möckelsnäs

Gnug­ga geniknö­lar­na och gör er redo för roli­ga, toki­ga och finur­li­ga utma­ning­ar! Vil­ket lag sam­ar­be­tar bäst och tar hem segern! På svens­ka eller engelska. I våra roli­ga och finur­li­ga test gäl­ler det för lagen att kun­na sam­ar­be­te och sam­ti­digt...
Game Show — Möckelsnäs

Game Show — Möckelsnäs

Tävla i en riktig Game Show! Liknande På spåret, Alla mot Alla och Doobidoo. Den ultimata festaktiviteten! I Möckelsnäs Game Show tävlar ni i mängder med roliga tävlingar där det gäller att samla så många poäng som möjligt inför den spännande finalen! På svenska eller...
X Run­dan – digi­tal tipsrunda

X Run­dan – digi­tal tipsrunda

Med start och mål vid skyltarna på parkeringsplatsen kan du med hjälpa av din mobiltelefon gå en digital tipspromenad. Där du normalt laddar ned appar på din telefon söker du appen ”X-Rundan digital tipspromenad”. Sedan väljer du Älmhults kommun – Möckelsnäsrundan och...
Pro­va cho­klad med Alfred

Pro­va cho­klad med Alfred

Cho­klad­prov­ning på Alfreds vis går till så här: Först blir det kaffe/te och 5 oli­ka cho­klad­bi­tar i bör­jan. Sedan blir det 8 oli­ka pra­li­ner medan Alfred berät­tar myc­ket om cho­kla­dens histo­ria, till­verk­ning, råva­ror, kva­li­tet m.m. Det tar 1.5 —...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy