DESTINATION MÖCKELSNÄS

funk­ton­san­pass­ning på vår anläggning

Möc­kelsnäs Herr­gård, med restau­rang och boen­de, är funk­tions­an­pas­sad med ram­per till entré och restau­rang och hiss för att kom­ma till konferensavdelningen.

HWC finns.

I annex har vi anpas­sa­de rum med god tillgänglighet.

Till Kul­tur­cent­rum tar man sig enkelt från par­ke­ring och bygg­na­den har alla offent­li­ga ytor på mark­plan. Här finns HWC.

I vårt café, oran­ge­rie – ock­så i mark­plan – finns HWC.

I träd­går­den kan fram­kom­lig­het med rull­stol bit­vis vara begrän­sad. Här kom­mer inom kort en platt­sätt­ning som ska under­lät­ta för alla.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy