DESTINATION MÖCKELSNÄS

funk­ton­san­pass­ning på vår anläggning

Till Kul­tur­cent­rum tar man sig enkelt från par­ke­ring och bygg­na­den har alla offent­li­ga ytor på mark­plan. Här finns HWC.

I vårt café, oran­ge­rie – ock­så i mark­plan – finns HWC.

I träd­går­den kan fram­kom­lig­het med rull­stol bit­vis vara begrän­sad. Här kom­mer inom kort en platt­sätt­ning som ska under­lät­ta för alla.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy