Träd­gårds­café

Oran­ge­ri­et

I vårt träd­gårds­café finns möj­lig­het att avnju­ta fika med kakor, vete­bröd, kring­lor, våff­lor och glass samt enkla­re rät­ter som sal­la­der, pajer, smör­gå­sar och mati­ga våff­lor.
Slå dig ner bland de exo­tis­ka väx­ter­na och om det är varmt och soligt har vi gott om sitt­plat­ser i trädgården.

ÖPPETTIDER CAFÉ
Vec­ka 15–24 lör­da­gar och sön­da­gar 10–16
Vec­ka 25 stängt
Vec­ka 26–35 dag­li­gen (mån­dag-sön­dag) 10–16
Cafe bullar på fat

Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs hyr inte ut endast loka­ler för fest eller bröl­lop.
Samt­li­ga våra loka­ler är insy­na­de med till­stånd för att vi ser­ve­rar mat och dryck.

Lad­da elbi­len hos oss!

Med våra 5 ladd­punk­ter vill vi väl­kom­na dig som kör mil­jö­vän­ligt.
Njut av Möc­kelsnäs sam­ti­digt som du lad­dar upp din el- eller hybridbil.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy