TRÄDGÅRDSSBUTIK

SAMT CAFÉ i VÅRT ORANGERI

TRÄDGÅRDS- & GLASBUTIK

TRÄDGÅRDSBUTIK ÖPPNAR 28 MARS

TRÄDGÅRDSBUTIK
I vår lil­la träd­gårds­bu­tik i oran­ge­ri­et hit­tar du ett utvalt sor­ti­ment av kru­kor och träd­gårds­till­be­hör till­sam­mans med väx­ter. Från egen för­ök­ning finns vild­pe­lar­gon, rumslind, palett­blad, karl­ber­ga­re och peren­ner från vår träd­gård. Vår‑, som­mar- och höst­flor till utekrukan.

I buti­ken finns konst­hant­verk som glas, kera­mik, smi­de, smyc­ken, trä och tex­til från fan­tas­tis­ka loka­la hant­ver­ka­re och konstnärer.

Honung insam­lad av fli­ti­ga bin i vår träd­gård säljs här.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy