Ställ­plats

Vi har 8 ställ­plat­ser beläg­na på vår träd­gårds­an­lägg­ning. Vi har till­gång till el och möj­lig­het att fyl­la på färskvatten.

I dags­lä­get kan vi inte erbju­da töm­ning av grå- eller svartvatten.

Pris: 150 kr/natt

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy