Välj en sida

Ställplats

Vi har 8 ställplatser belägna på vår trädgårdsanläggning. Vi har tillgång till el och möjlighet att fylla på färskvatten.

I dagsläget kan vi inte erbjuda tömning av grå- eller svartvatten.

Pris: 150 kr/natt