TRÄDGÅRD & ORANGERI

GRÖNA SKÖNA STUNDER

HERRGÅRDSMILJÖ

INSPIRATIONSTRÄDGÅRDEN

Ursprung­li­gen anla­des träd­går­den för att demon­stre­ra Lin­nés sex­u­al­sy­stem för väx­ter i bota­ni­ken. Idag består träd­går­den av en rosen­träd­gård med en sam­ling ljuv­li­ga rosor, ett wood­land där du får upp­le­va sko­gen i mini­a­tyr, en ätbar träd­gård med frukt, bär, ettå­ri­ga och flerå­ri­ga grön­sa­ker, en träd­gård med blom­ning från tidig vår­vin­ter till sen höst som är inde­lat i pryd­nads­väx­ter, myc­ket tork­tå­li­ga väx­ter, nek­tar- och pol­len­ri­ka väx­ter, kryd­dor och medicinalväxter.

Vi odlar många vack­ra som­mar­blom­mor både på fram­si­dan och bak­si­dan av oran­ge­ri­et som ska bli till fina buket­ter. På bak­si­dan finns ock­så en köks­träd­gård i höga odlings­lå­dor, från des­sa skör­dar vi till våra kök.

I träd­går­den finns även två långa per­go­la­gång­ar med klätterväxter.

Allt det­ta inra­mat av en hög vac­ker avenbokshäck.

I våra slän­täng­ar står 2 biku­por och ett vild­bi­ho­tell där kan man stu­de­ra fli­ti­ga bin som sam­lar nek­tar och pollen.

Hun­dar är välkomna.

Trädgård Pelargon

PELARGONSAMLING OCH EXOTISKA VÄXTER

I oran­ge­ri­et finns en spän­nan­de sam­ling med ovan­li­ga pelar­gonar­ter, där fle­ra blom­mar med de mest under­ba­ra små rosa, ljus­gu­la eller vita blommor.

I sam­ling­en finns ca 30 arter, exem­pel­vis fyr­kant­spe­lar­gon, dagg­kåp­spe­lar­gon, hjälm­pe­lar­gon och austra­lisk­pe­lar­gon. De arter som är enk­la att för­ö­ka med stick­ling­ar har vi i begrän­sat antal i vår träd­gårds­bu­tik, en chans att få med en rik­tig rari­tet hem.

Här finns även exo­tis­ka väx­ter som gra­na­täpp­le, kaki och rosépep­par och lju­va skön­he­ter som kame­lia och rumslind som blom­mar tidig vårvinter.

Trädgård Savoy
Trädgård
Trädgård Dahlia American Dawn
Trädgård

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy