TRÄDGÅRD & ORANGERI

GRÖNA SKÖNA STUNDER

HERRGÅRDSMILJÖ

INSPIRATIONSTRÄDGÅRDEN

Ursprung­li­gen anla­des träd­går­den för att demon­stre­ra Lin­nés sex­u­al­sy­stem för väx­ter i bota­ni­ken. Idag består träd­går­den av en rosen­träd­gård med en sam­ling ljuv­li­ga rosor, ett wood­land där du får upp­le­va sko­gen i mini­a­tyr, en ätbar träd­gård med frukt, bär, ettå­ri­ga och flerå­ri­ga grön­sa­ker, en träd­gård med blom­ning från tidig vår­vin­ter till sen höst som är inde­lat i pryd­nads­väx­ter, myc­ket tork­tå­li­ga väx­ter, nek­tar- och pol­len­ri­ka väx­ter, kryd­dor och medicinalväxter.

Vi odlar många vack­ra som­mar­blom­mor både på fram­si­dan och bak­si­dan av oran­ge­ri­et som ska bli till fina buket­ter. På bak­si­dan finns ock­så en köks­träd­gård i höga odlings­lå­dor, från des­sa skör­dar vi till våra kök.

I träd­går­den finns även två långa per­go­la­gång­ar med klätterväxter.

Allt det­ta inra­mat av en hög vac­ker avenbokshäck.

I våra slän­täng­ar står 2 biku­por och ett vild­bi­ho­tell där kan man stu­de­ra fli­ti­ga bin som sam­lar nek­tar och pollen.

Hun­dar är välkomna.

Trädgård Pelargon

PELARGONSAMLING OCH EXOTISKA VÄXTER

I oran­ge­ri­et finns en spän­nan­de sam­ling med ovan­li­ga pelar­gonar­ter, där fle­ra blom­mar med de mest under­ba­ra små rosa, ljus­gu­la eller vita blommor.

I sam­ling­en finns ca 30 arter, exem­pel­vis fyr­kant­spe­lar­gon, dagg­kåp­spe­lar­gon, hjälm­pe­lar­gon och austra­lisk­pe­lar­gon. De arter som är enk­la att för­ö­ka med stick­ling­ar har vi i begrän­sat antal i vår träd­gårds­bu­tik, en chans att få med en rik­tig rari­tet hem.

Här finns även exo­tis­ka väx­ter som gra­na­täpp­le, kaki och rosépep­par och lju­va skön­he­ter som kame­lia och rumslind som blom­mar tidig vårvinter.

Trädgård Savoy
Trädgård
Trädgård Dahlia American Dawn
Trädgård

Träd­gårds­ut­flykt till
Lin­nés Rås­hult & Des­ti­na­tion Möckelsnäs

Upp­lev träd­går­dar­na, kul­tu­ren och histo­ri­en i Lin­nés Rås­hult och på Des­ti­na­tion Möckelsnäs.

Belä­get ca 1,5 mil norr om Älm­hult kan vi erbju­da trädgårds‑, historie‑, konst- och mat­in­tres­se­ra­de grup­per uni­ka upp­le­vel­ser. Gör vårt pro­gram som en del i ert utbud eller boka hela upp­läg­get direkt.

För bok­ning­ar och för­fråg­ning­ar av Des­ti­na­tions­pa­ket Träd­gård sänd mail till; info@mockelsnas.com. Det gäl­ler även om det enbart rör Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs- eller Möc­kelsnäs Herrgård.

För bok­ning­ar och för­fråg­ning­ar som enbart rör Lin­nés Rås­hult sänd mail till: linnesrashult@almhult.se

Välj något av våra oli­ka Des­ti­na­tions­pa­ket Trädgård

Halv­dags turen fm;
Bör­ja med en dra­ma­ti­se­rad guid­ning av och med Carl von Lin­né i det histo­ris­ka Kul­tur­re­ser­va­tet Lin­nés Rås­hult. Där­ef­ter ser­ve­ras för­mid­dags­fi­ka innan vår gui­de föl­jer med er ut till Möc­kelsnäs träd­går­dar och berät­tar om Tax­ås och Möc­kelsnäs histo­ria på vägen.
Ute på Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs tar lokal gui­de vid och berät­tar om träd­går­dar och anlägg­ning­en innan lunch ser­ve­ras på Herrgården.

Pris vid grup­per om minst 20 del­ta­ga­re för fm fika, guid­ning Lin­nés Rås­hult, histo­risk guid­ning under färd till Möc­kelsnäs, guid­ning Möc­kelsnäs Träd­gård och Konst­hall samt lunch på Möc­kelsnäs Herr­gård; 425 kr/person

Halv­dags turen em;
Avnjut vår beröm­da vege­ta­risk lunch­buffé innan Carl von Lin­né gui­dar er i Kul­tur­re­ser­va­tet Lin­nés Rås­hult. Där­ef­ter föl­jer vår gui­de med er ut till Möc­kelsnäs Träd­gård och berät­tar om Tax­ås och Möc­kelsnäs histo­ria på vägen. Väl på Möc­kelsnäs tar lokal gui­de vid i träd­går­dar­na och anlägg­ning­en innan ni ser­ve­ras efter­mid­dags­fi­ka i Orangeriet.

Pris vid grup­per om minst 20 del­ta­ga­re för lunch­buffé, guid­ning Lin­né Rås­hult, histo­risk guid­ning under färd till Möc­kelsnäs, guid­ning Möc­kelsnäs Träd­gård och Konst­hall samt em fika; 410 kr/person

Tillägg till halv­dags­tu­ren em;

  • Välj till 2‑rätters mid­dag på Möc­kelsnäs Herr­gård; 395 kr/person
  • Välj till över­natt­ning, del i dub­bel­rum stan­dard inkl fru­kost; 745 kr/person

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy