Välj en sida

MÖCKELSNÄS HISTORIA

MYT ELLER SAGA

Är det en myt, en sägen, en saga eller en sann berättelse månntro?

Riddaren Karl Tukesson (d. ca 1354) räddade sig själv och hästen från att drunkna i Såganässjön kring år 1337. Uppenbarelsen i drunkningsscenen blev att riddaren genom penninggåva lade grunden till en kyrka i Stenbrohult och tillika dess prästgård. Denne riddare bebodde sätesgården Möckelsnäs vid denna tid. Sätesgården var vikt för adeln och skattebefriad. Sätesgården blev sedermera ett säteri, en större herrgård omkring år 1600, och förblev skattebefriad fram till 1810. För att skattebefrielse skulle gälla så skulle säteriet, herrgården, vara en ståndsmässig byggnad.  

En målning från slutet av 1800-talet avbildas herrgården som en förhållandevis oansenlig byggnad.

Vid början av 1560-talet beboddes Möckelsnäs av Bo Olufsson Oxehuvud (d.ca 1568). Efter hans död tog hans hustru över egendomen och gifte om sig i omgångar.

Kring 1600-talets början gör dåvarande ägaren Oluf Jöransson Lilliesparres (1560–1610) son om gården till säteri. 1675 inlöses Möckelsnäs av

Germund Palm (1635–1722) sedermera adlad till Germund Cederhjelm. Cederhjelm påbörjade uppförandet av en större herrgård. Men arbetet stannade av på grund av det vid denna tid pågående danska kriget.

Kring 1715 var Carl von Linnés far Nicolaus kyrkoherde i Stenbrohult och fadern tog sonen på långa promenader och vandringar ute på Möckelsnäs, och kanske var det här som Carls intresse för botanik föddes.

Under stora delar av 1700-talets och fram till 1800-talets slut bytte herrgården ägare vid flertal tillfällen, en av dessa var släkten Falkengren. Som genom majorer, landshövding och kapten ägde och drev Möckelsnäs i närmare 100 år mellan åren 1719 och fram till 1818.

Den adliga ätten von Horn med ursprung från Bremen har sin stamfader i Johan von Horn som kom till Sverige och la grunden till den von hornska släktens intåg redan 1631.

Juristen, affärsmannen tillika kammarherren Carl Eduard von Horn

(1845–1920) ägde och drev egendom inklusive torvmossar och stenbrott från 1878 fram till ca 1920. Vid denna tid fram till 1911 bodde och verkade

Carl Eduard von Horn utifrån Stockby gård i Stocksund norr om Stockholm. Detta år 1911 överlämnade Carl Eduard von Horn sina verksamheter och affärsintressen till son och Carl Eduard flyttade tillbaka till Möckelsnäs.  Sonen

Carl Axel von Horn tog över egendomen. Men bosatte sig aldrig på Möckelsnäs herrgård och herrgården förföll.

Sedan 1995 har herrgården haft en rad olika ägare. Driften av egendomen såsom jord- och skogsbruk blev kvar hos von hornska släkten men herrgården byggdes om till ett omfattande hotell med restaurang och konferensverksamhet. Kring år 2008 och framåt klev utländska ägare in och sedan 2021 ägs herrgården av en tysk affärsman. Den kvarvarande skogen ägs och drivs av familjerna von Horn.

I början av 2000-talet växte intresset för Möckelsnäs och med stor entusiasm styckades ett stycke mark av från stamfastigheten och orangeriet byggdes. Orangeriet är delvis en kopia av det orangeri som finns vid Linnés boplats Hammarby vid Uppsala. En vacker trädgård efter Linnés tankar anlades.

I mitten av 2000-talet revs en gammal lada och ett kulturcentrum byggdes för att skapa möjligheter till konstutställningar, musikarrangemang och konferenser. Idag är Möckelsnäs Trädgård Kultur en plats för forskning kring naturen och kulturens betydelse för människan. Verksamheten har ett omfattande årsprogram med utgångspunkt opera och klassisk musik. Liksom för arrangemang med vår tids musikutbud. I konsthallen visas dåtida liksom samtida konst. Trädgården bjuder på upplevelser kring växters färger och dofter och en trädgårdsbutik inryms i orangeriet.
Framtiden planer är att kommande säsong erbjuda en naturlekplats för barn, ett utegym och trädgården skall få ett önskat växthus. En utescen skall också byggas.

Herrgården och dess ägare investerar i hotellverksamheten med familjerum, korta- och långa vistelseprogram. Herrgårdens restaurang samverkar med restaurangen andra sidan vägen liksom konferens- och eventsamverkan.

Nu byggs Destination Möckelsnäs upp med samarbeten över affärsintressena. Ett samarbete som skapar sammanhang där alla intressen stärker varandra och upplevelserna växer. En helhetsupplevelse växer fram som möjliggör det goda livets möjligheter i alla dess former.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy