KONST & KULTUR

UPPLEVELSER UTE & INNE

KONSTHALL

Konst­hal­len rym­mer en över 500 kvm stor utställ­nings­y­ta och ambi­tio­nen är att hål­la en hög konst­när­lig nivå på ver­ken som ställs ut. Delar av utställ­ning­ar­na kan ses i Oran­ge­ri­ets café/butik. Mitt i kons­ten anord­nas ibland kul­tu­rel­la eve­ne­mang som kon­ser­ter och före­läs­ning­ar och restau­rang­en kan duka upp till fest i den gene­rö­sa lokalen.

Öppet­ti­der
Öppet alla dagar kl. 12.00–16.00

AKTUELLA

Konstut­ställ­ning­ar

FOTOUTSTÄLLNING

3 maj – 30 september

KONSTUTSTÄLLNING

3 maj – 30 september

Konstut­ställ­ning i Möc­kelsnäs Konst­hall med tre konst­nä­rer, Mic­ke Johans­son, Emi­lia Lin­der­holm, Mag­da Kle­par­s­ka samt i oran­ge­ri­et Hans Johannesson.

Ver­nis­sage

Möc­kelsnäs Konst­hall — 6 maj

Foto: Mats Samuelsson

Foto: Anders Bergön

GLASSAMLING

En del av hal­len används för en pri­vat sam­ling av konst­glas av främst Ber­til Valli­en och Ulri­ka Hyd­man Vallien.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy