Välj en sida

KONST & KULTUR

UPPLEVELSER UTE & INNE

KONSTHALL

Konst­hal­len rym­mer en över 500 kvm stor utställ­nings­y­ta och ambi­tio­nen är att hål­la en hög konst­när­lig nivå på ver­ken som ställs ut. Mitt i kons­ten anord­nas ibland kul­tu­rel­la eve­ne­mang som kon­ser­ter och före­läs­ning­ar och restau­rang­en kan duka upp till fest i den gene­rö­sa lokalen.

Konstut­ställ­ning­ar

Öppet­ti­der med­de­las efter hand eller efter överenskommelse.

Adri­an Qvarnströms

Utställ­ning: 24 sept — 24 dec

GLASSAMLING

En del av hal­len används för en pri­vat sam­ling av konst­glas av främst Ber­til Valli­en och Ulri­ka Hyd­man Vallien.

GALLERI

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy