Välj en sida

KONST & KULTUR

UPPLEVELSER UTE & INNE

4/9 Konst­hal­len abon­ne­rad hela dagen.

KONSTHALL

Konst­hal­len rym­mer en över 500 kvm stor utställ­nings­y­ta och ambi­tio­nen är att hål­la en hög konst­när­lig nivå på ver­ken som ställs ut. Mitt i kons­ten anord­nas ibland kul­tu­rel­la eve­ne­mang som kon­ser­ter och före­läs­ning­ar och restau­rang­en kan duka upp till fest i den gene­rö­sa lokalen.

Konstut­ställ­ning

Vi inle­der säsong­en i konst­hal­len med Inga Leo och Hans Hedlund.

Utställ­ning: 9 april –18 sept.

Öppet­ti­der:

Från 15/6 ons­dag – sön­dag kl 11–17 (mån­dag-tis­dag stängt)

24/6 – mid­som­ma­raf­ton kl 11–15
25/6 – mid­som­mar­da­gen kl 12–17

15/8 – 31/8 fre­dag – sön­dag kl. 11–17

1/9 – 25/9 lör­dag – sön­dag kl. 11–17

Hans Hed­lund

Inga Leo

Perma­nent tillsvidare 

Ken­neth Johans­son
Skulp­tur, måleri

Leif Olaus­son
Min­nesut­ställ­ning

GLASSAMLING

En del av hal­len används för en pri­vat sam­ling av konst­glas av främst Ber­til Valli­en och Ulri­ka Hyd­man Vallien.

GALLERI

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy