KONST & KULTUR

UPPLEVELSER UTE & INNE

KONSTHALL

Konst­hal­len rym­mer en över 500 kvm stor utställ­nings­y­ta och ambi­tio­nen är att hål­la en hög konst­när­lig nivå på ver­ken som ställs ut. Delar av utställ­ning­ar­na kan ses i Oran­ge­ri­ets café/butik. Mitt i kons­ten anord­nas ibland kul­tu­rel­la eve­ne­mang som kon­ser­ter och före­läs­ning­ar och restau­rang­en kan duka upp till fest i den gene­rö­sa lokalen.

GLASSAMLING

En del av hal­len används för en pri­vat sam­ling av konst­glas av främst Ber­til Valli­en och Ulri­ka Hyd­man Vallien.

Lad­da elbi­len hos oss!

Med våra 5 ladd­punk­ter vill vi väl­kom­na dig som kör mil­jö­vän­ligt.
Njut av Möc­kelsnäs sam­ti­digt som du lad­dar upp din el- eller hybridbil.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy