BOENDE FÖR GRUPPER

Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs har idag ing­et eget boen­de för grup­per men för grup­per som genom­för kon­fe­rens, mid­dag, eve­ne­mang, akti­vi­te­ter mm hos oss har vi möj­lig­het att ord­na hotell­bo­en­de i sam­ar­be­te med part­ner.
För det ända­må­let ber vi er fyl­la i nedan­stå­en­de för­fråg­nings­for­mu­lär där vi åter­kom­mer med offert/förslag på boende.

Skic­ka en förfrågan

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy