JULEN 2023

MÖCKELSNÄS

Upp­lev Jul­bord
i Herr­gårds­mil­jö

Julen star­tar hos oss den 24:e november

Ordi­na­rie sitt­ning­ar: kl. 18.00 — 21.00 med glöggming­el från 17.30

Tors­da­gar 30/11, 7/12, 14/12
Fre­da­gar 24/11, 1/12, 8/12, 15/12
Lör­da­gar* 25/11,  2/12, 9/12, 16/12
Sön­da­gar 26/11, 3/12, 10/12, 17/12

* Extra sitt­ning­ar; kl. 12.00 — 15.00, med glöggming­el från 11.30

Lör­da­gar är tid för sitt­ning 18.30–21.30, med glöggming­el från 18.00
Sön­da­gar är tid för sitt­ning 12.00–15.00 med glöggming­el från 11.30.

Pris 695 kr inkl glöggming­el och svenskt herrgårdsjulbord.

Väl­kom­na att boka!

GRUPPBOKNINGAR

För grupper/företag över 30 per­so­ner tar vi bok­ning­ar även and­ra dagar än de som pre­sen­te­ras ovan.

Avbok­nings­reg­ler gruppbokningar

För grupp­bok­ning­ar om 10 per­so­ner eller fler:
- Enskild gäst 10 dagar före ankomst
- Hela grup­pen 30 dagar före ankomst

För grupp­bok­ning fär­re än 10 per­so­ner:
- Enskild gäst 3 dagar före ankomst
- Hela grup­pen 7 dagar före ankomst

Vid grupp­bok­ning­ar eller frå­gor, kon­tak­ta oss via bokarestaurang@mockelsnas.com eller tele­fon 0476 – 532 03
Vid sena­re avbok­ning debi­te­ras bok­ning­en enligt beställning.

CATERING VID JUL FRÅN MÖCKELSNÄS

Jul­bord — 445 kr/portion
Jul­tall­rik — 345 kr/portion
Julsmör­gå­står­ta — 110 kr/portion
Jul­land­gång — 175 kr/portion

Min 10 per­so­ner för beställning

vinter
vinter
Julmarknad
Julmarknad
vinter
Julbord på Möckelsnäs
vinter

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy