Välj en sida

JULEN 2022

MÖCKELSNÄS

Upp­lev Jul­bord
i Herr­gårds­mil­jö

Julen star­tar hos oss den 25:e november

Alla tors­da­gar – fre­da­gar – lör­da­gar 17.30 – 21.00
och sön­da­gar 13.00 – 16.00 fram till 18/12
För grupper/företag över 30 per­so­ner tar vi bok­ning­ar även and­ra dagar.

Pris 625 kr inkl glöggming­el och svenskt herrgårdsjulbord.

Bok­ning­ar och för­fråg­ning­ar via bokarestaurang@mockelsnas.com

Jul­bor­det är full­bo­kat föl­jan­de datum;
 2–3/12, 8/12, 10/12, 15/12 och 17/12

Vi har ledi­ga plat­ser på föl­jan­de datum;
9/12, 11/12 även drop in i sam­band med jul­mark­na­den och 16/12

Väl­kom­na att boka!

Musi­ka­lisk under­håll­ning med Mag­nus Lang

Mag­nus är trubadur/sångare som kom­mer fram­fö­ra julmusik.

Föl­jan­de till­fäl­len finns Mag­nus på plats och under­hål­ler med musik och sång

Lör­dag 26/11

Fre­dag 2/12
Lör­dag 3/12

Tors­dag 8/12
Fre­dag 9/12
Lör­dag 10/12

Tors­dag 15/12
Lör­dag 17/12

 

Magnus Lang

Dryc­kespa­ket

Paket 1: En öl eller ett glas vin och en snaps.
Pris 200 kr

Paket 2: Två öl eller två glas vin och två snap­sar.
Pris 400 kr

Paket 3: Två öl eller två glas vin och två snap­sar samt en avec.
Pris 475 kr

Det finns även alko­hol­fria alternativ. 

Boen­de

Boka även till boen­de på herr­går­den i
sam­band med julbordet.

745 kr/person för del i dub­bel­rum inkl fru­kost dagen efter.

Jul­mark­nad på Möckelsnäs

10–11 decem­ber!

vinter
vinter
Julmarknad
Julmarknad
vinter
Julbord på Möckelsnäs
vinter

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy