fest i natur­skön miljö

 

Många möj­lig­he­ter för fest, mat och dryck.

 

Här kan ni fira i natur­skön mil­jö, i vår träd­gård eller i herr­gårds­mil­jö. Många möj­lig­he­ter för fest, mat och dryck.

När sto­ra och små kalas och bjud­ning­ar behö­ver en plats där själ­va hög­ti­den skall ges upp­märk­sam­het; då är Möc­kelsnäs den plats som inbju­der till luf­tig, rogi­van­de utrym­men inne som ute.

Det sto­ra famil­jä­ra födel­se­dags­ka­la­set kan på Möc­kelsnäs ge ett min­ne för livet.

Kon­tak­ta oss gär­na så hjäl­per vi dig!

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy