Välj en sida

EVENEMANG

Fira påsk på Möckelsnäs

Fira påsk på Möckelsnäs

Vi häl­sar väl­kom­men till Möc­kelsnäs Herr­gård med vårt pake­ter­bju­dan­de för påsken. Föl­jan­de är inklu­de­rat;  Incheck­ning från 15.00 med en välkomnande…

läs mer
Semi­na­ri­um — Skog & Hälsa

Semi­na­ri­um — Skog & Hälsa

Tors­dag 13 April kl. 9.30 — 16.00 Sko­gen har bety­del­se för män­ni­skan ur många per­spek­tiv. Forsk­ning om sko­gens bety­del­se för vår häl­sa är inte något…

läs mer
Vio­li­nens mästare

Vio­li­nens mästare

Sön­dag 23 April kl. 16.00. Vir­tu­o­si­tet och fasci­ne­ran­de musik står på pro­gram­met när Musi­ca Vitae åter änt­rar sce­nen till­sam­mans med sin…

läs mer
Bak­luc­ke­lop­pis

Bak­luc­ke­lop­pis

7 Maj kl. 11.00 – 17.00. Bak­luc­ke­lop­pis på Möc­kelsnäs! 100 kr / bil eller 3 meter.Medtag eget bord(Bord kan hyras 100 kr. begr. antal) Besök även…

läs mer
Kul­tu­ren läker själen

Kul­tu­ren läker själen

9 Maj kl. 10–00 – 16.00. De vi kal­lar väl­färds­sam­häl­let har allt fler bak­si­dor; kli­ma­tet, mil­jö i störs­ta all­män­het, sjuk­vår­den mm fal­ler ur sina…

läs mer
Unge peer gynt

Unge peer gynt

Famil­je­sön­dag — 14 Maj kl. 16.00. En spän­nan­de och medryc­kan­de musik­sa­ga inspi­re­rad av Nor­ges mest beröm­da folk­sa­ga Peer Gynt. Sagan hand­lar om Peer…

läs mer
Mag­da­le­na

Mag­da­le­na

Lör­dag den 20 Maj kl 19.00. Mag­da­le­na hand­lar om Bibelns Maria Mag­da­le­na och Anna Mag­da­le­na Bach, Johann Sebasti­ans and­ra fru. Det är musik,…

läs mer
Fem­tinge Tea­ter — Stereo

Fem­tinge Tea­ter — Stereo

Ons­dag 12 Juli kl. 19.00. En nyskri­ven musik­te­a­ter som utspe­lar sig mel­lan åren 1975 till 1985 då Ste­re­on gjor­de sin sto­ra debut i folkhemmet,…

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy