Famil­je­fö­re­ställ­ning — Väsen

8 sep­tem­ber, kl 14.00!

Lupus­kvin­tet­ten har inlett ett sam­ar­be­te med kom­po­si­tö­ren Ste­fan Kla­ver­dal för pro­duk­tio­nen av en ny musik­sa­ga. Ver­ket byg­ger på inspi­ra­tion från nor­dis­ka myto­lo­gis­ka väsen. Med i sagan finns Skogs­rå­et, Lykt­gub­ben, Maran, Ran och en vätte.

Barn och även vux­nas före­ställ­nings­värld var förr myc­ket befol­kad av de väsen man före­ställ­de sig lev­de i sko­gar och undan­skym­da plat­ser. Myc­ket av män­ni­skors lyc­ka och olyc­ka hän­för­des till oli­ka väsens påver­kan på oss män­ni­skor. Vad hän­de med dem i modern tid? Finns de kvar, om än i annan form?

Entré: Vux­en 1oo kr / Barn 50 kr
Datum: 8 sep­tem­ber
Tid: kl. 14.00
Var: Möc­kelsnäs Kulturcentrum

Fler Evenemang

Kör från Danmark

Kör från Danmark

11 maj, kl 16.00! Dania ReSonans är en semiprofessionell blandad kör med sångare från hela Danmark och några från...

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy