Godis­kan­ta­ten

Godis­kan­ta­ten

Sön­dag 5 maj, kl 16.00! Ope­ra och natur i per­fekt har­mo­ni. När Mino­pe­ra och sam­ar­bets­part­nern Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs till­sam­mans dri­ver pro­jek­tet “Kli­mats­mart ope­ra” så finns det recycling och håll­bar­het i så många detal­jer som möj­ligt....
Famil­je­fö­re­ställ­ning — Flic­kan som ald­rig vAR rädd

Famil­je­fö­re­ställ­ning — Flic­kan som ald­rig vAR rädd

Sön­dag 9 juni, kl 15.00! Vår före­ställ­ning kan ses som en intro­duk­tion in i sagans värld med troll och häxor.Berättelsen base­ras på en folk­sa­ga av Alfred Smed­berg och musi­ken är häm­tad ur Peer Gynt-svi­ten, skri­ven av Edward Gri­eg. Där ingår bland annat...
Häl­so­brun­nen

Häl­so­brun­nen

27 juli, kl 17.00! Häl­so­brun­nen är ett musi­ka­liskt lust­spel som hand­lar om brö­der­na Boy och Long­champ Capel som en dag får ett ulti­ma­tum från deras fas­ter Agatha. Brö­der­nas bekym­mers­lö­sa till­va­ro hotas att få ett abrupt slut om de inte lyc­kas få...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy