Välj en sida
Famil­je­fö­re­stäl­ning — SNÖ

Famil­je­fö­re­stäl­ning — SNÖ

25 Mars kl. 13.00. Snön knar­rar & gniss­lar. Isen spric­ker. Dju­ren rör sig över land­ska­pet. Natu­ren är självklar, evig och okonst­lad. En källa till ener­gi och efter­tan­ke. De samis­ka språken har över 200 ord för snö: Smält snö, klib­big snö,...
Mag­da­le­na

Mag­da­le­na

Lör­dag den 22/4 kl 19.00. Mag­da­le­na hand­lar om Bibelns Maria Mag­da­le­na och Anna Mag­da­le­na Bach, Johann Sebasti­ans and­ra fru. Det är musik, före­läs­ning och tea­ter i ett. Vi får lära kän­na två kvin­nor som lev­de i skug­gan av två sto­ra män. Det­ta är...
Unge peer gynt

Unge peer gynt

Famil­je­sön­dag — 14 Maj kl. 16.00. En spän­nan­de och medryc­kan­de musik­sa­ga inspi­re­rad av Nor­ges mest beröm­da folk­sa­ga Peer Gynt. Sagan hand­lar om Peer och hans mam­ma Åse som bor i en stu­ga i sko­gen. En dag hör Peer musik som kom­mer från en grot­ta...
Familj­sön­dag — Tand­lä­kar­mu­sen och räven

Familj­sön­dag — Tand­lä­kar­mu­sen och räven

Sön­da­gen 13 augusti, kl 16.00. . Två möss dri­ver en tand­lä­kar­mot­tag­ning och tar emot både sto­ra och små djur – men inga som äter möss. Plöts­ligt en dag kom­mer en räv med fruk­tans­värd tandvärk…  Med­ver­kan­de Sand­ra Skavén och Maria Wallinder...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy