Pro­va öl med Robert Andersson

Robert Andersson

Vill ni lära er mer och utfors­ka ölets fan­tas­tis­ka värld?
Under led­ning av Robert Anders­son pro­var vi till­sam­mans ett antal utval­da öl. På för­hand bestäm­mer vi vil­ket tema ni öns­kar på provningen.
Robert berät­tar om till­verk­ning­en, ölets egen­ska­per, dof­ter, sma­ker, ursprung och fle­ra histo­ri­er från hans långa resa i ölvärlden.

Om Robert Andersson
Robert star­ta­de 2010 en ölblogg som kom att bli väl­digt popu­lär och hans foton av öl fick stor sprid­ning i ölvärlden.

Robert kom att bli ett väl­känt namn i öl-Sve­ri­ge och star­ta­de 2013 ett antal oli­ka ölfes­ti­va­ler samt grun­da­de Träd­sko­gens Bryggeri.

I mars 2018 släpp­te Robert till­sam­mans med meri­te­ra­de för­fat­ta­ren Peter M. Eron­son boken “Pro­va Öl — Tit­ta, Dof­ta, Sma­ka”. Boken vann pris i inter­na­tio­nel­la kok­bok­stäv­ling­en Gour­mand Awards 2018 i kate­go­rin Lär­o­bok Dryck.

Sedan 2010 har Robert genom­fört hund­ra­tals under­hål­lan­de ölprov­ning­ar och är sedan 2020 aktu­ell med pod­den Ölvärl­den som han gör till­sam­mans med Micael Lysén.

För­slag på teman:
Bel­gis­ka Trap­pi­stöl – Engelsk/Amerikansk IPA – Surt & Syrligt
Svens­ka mikro­bryg­ge­ri­er – Mörkt & Mal­tigt – Fokus på folköl
Från ljust till mörkt – Alkoholfritt

Robert Andersson

Ölprov­ning­en omfat­tar fem oli­ka öl och tar ca 90 minu­ter och kos­tar 500 kr, minst 15 per­so­ner eller minst 7500 kr

För­frå­gan och bok­ning via vårt fomu­lär nedan.

Skicka en förfrågan så återkopplar vi

Fler Aktiviteter

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy