Bäst i Test — Möckelsnäs

Bäst i test

Gnug­ga geniknö­lar­na och gör er redo för roli­ga, toki­ga och finur­li­ga utma­ning­ar! Vil­ket lag sam­ar­be­tar bäst och tar hem segern! På svens­ka eller engelska.

I våra roli­ga och finur­li­ga test gäl­ler det för lagen att kun­na sam­ar­be­te och sam­ti­digt gnug­ga geniknö­lar­na för att lösa upp­gif­ter­na så bra som möj­ligt! Här står laget före jaget och akti­vi­te­ten pas­sar per­fekt som team­buil­ding. Akti­vi­te­ten kan fås på anting­en svens­ka eller engelska.

Antal del­ta­ga­re: Från 8 — 20
Tid: 75 minu­ter
Pris: 8.500kr + 175kr/person (ex moms)

Vårt paket består av tre oli­ka test och en final, och utan att avslö­ja för myc­ket så kom­mer här en kort beskriv­ning om dess innehåll

Paket: Mitt i hol­ken — klok som en UGGLA!
Släpp lös finur­lig­he­ten och axla sam­ar­bets­för­må­gan i des­sa roli­ga utma­ning­ar! Vi kom­mer bland annat tes­ta ert min­ne, er vikt­käns­la och er för­må­ga att bin­da kol­di­ox­id i blin­do… Till­slut står ni redo i den fart­fyll­da fina­len som oav­sett resul­tat får många kvitt­ran­de vinnare! 

Skicka en förfrågan så återkopplar vi

Fler Aktiviteter

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy