Vand­rings­led

Möc­kelsnäss­ling­an – en del av Öst­ra Möc­keln vand­rings­led
Vand­rings­le­den ska kny­ta ihop fem natur­re­ser­vat och kul­tur­re­ser­va­tet Lin­nés Rås­hult och kom­mer bestå av tre dels­ling­or som till­sam­mans mot­sva­rar 3–4 mil led i vari­e­rad natur. Genom att kopp­la sam­man besöks­mål, såsom Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs och Lin­nés Rås­hult, med befint­li­ga natur­re­ser­vat ska­pas en bätt­re hel­hets­upp­le­vel­se för besökare.

Upp­täck mer vand­ring i naturkartan

Läs mer om Öst­ra Möc­keln vandringsled

Skicka en förfrågan så återkopplar vi

Fler Aktiviteter

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy