Game Show — Möckelsnäs

Game Show

Täv­la i en rik­tig Game Show! Lik­nan­de På spå­ret, Alla mot Alla och Doo­bi­doo. Den ulti­ma­ta fes­tak­ti­vi­te­ten! I Möc­kelsnäs Game Show täv­lar ni i mäng­der med roli­ga täv­ling­ar där det gäl­ler att sam­la så många poäng som möj­ligt inför den spän­nan­de fina­len! På svens­ka eller engelska. 

Har du ock­så sut­tit hem­ma i sof­fan fram­för På Spå­ret, Vem Vet Mest, Så ska det låta eller Alla mot Alla och tänkt “Om jag bara hade fått chan­sen att vara med!” Nu är chan­sen änt­li­gen här! Upp­lev och täv­la i en rik­tig Game Show! Utrus­ta­de med varsin Buz­zer­knapp käm­par sig var­je lag ige­nom mäng­der med roli­ga täv­ling­ar! Sam­la ihop så många poäng som möj­ligt, det lär näm­li­gen behö­vas inför den nerv­kitt­lan­de fina­len! Det bäs­ta av allt — alla kan vara med! Game Sho­wen leds av vår erfar­na pro­gram­le­da­re som kom­mer göra er upp­le­vel­se till något all­de­les extra! Game Sho­wen kan fås på anting­en svens­ka eller engelska.

Exem­pel på tävlingar:

  • Vart är vi på väg?
  • Kän­dis­krys­set
  • Let´s sing
  • Vem Där?
  • Natur-Klok

Och myc­ket mer!

Från 4 — 500 deltagare.
Pris: se paket nedan

Paket 1.
När ni kom­mer in i loka­len möts ni av färg­gla­da lam­por, rolig dekor, här­lig musik och en Game Show setup fram­me vid scen! Ni kom­mer nu få upp­le­va något utö­ver det van­li­ga! Under nit­tio fart­fyll­da minu­ter täv­lar du och kol­le­gor­na er ige­nom mäng­der med roli­ga täv­ling­ar! Snab­bast på Buz­zern eller sva­ra rätt på fler­val­sal­ter­na­ti­ven, sam­la ihop så många poäng som möj­ligt inför den spän­nan­de fina­len, där allt kan hän­da… Under Game Sho­wen sker ock­så ett par roli­ga duel­ler och lätt­sam­ma inter­vju­er fram­me vid scen. I det här pake­tet ingår dess­utom två egna quiz-frå­gor som exem­pel­vis kan hand­la om ert företag. 
Tid: 90 minu­ter inkl två kor­ta pauser
Pris: 14.900kr + 200kr/person (ex moms). 

Paket 2.
En Game Show i ett mer avska­lat for­mat. Fort­fa­ran­de med roli­ga täv­ling­ar och Buz­zer­knap­par, men utan dekor, fest­be­lys­ning, duel­ler och inter­vju­er fram­me vid scen. Ett paket som pas­sar bra för er som vill ha en kul akti­vi­tet under enkla­re för­ut­sätt­ning­ar. Per­fekt efter mötet eller till fikan exempelvis. 
Tid: 60 minu­ter inkl kort paus
Pris: 8.500kr + 175kr/person (ex moms)

Bra att veta:
Game Sho­wen går bra att kom­bi­ne­ra med mid­dag, exem­pel­vis vid en tre­rät­ters­me­ny, där det mel­lan rät­ter­na sker tävlingar. 
Game Sho­wen kan mot tillägg utfor­mas efter era behov med egna täv­ling­ar och frå­gor, exem­pel­vis vid en utbild­ning eller temafest. 

Skicka en förfrågan så återkopplar vi

Fler Aktiviteter

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy