Äta & Dricka

 

I natu­ren av naturen

 

VISA MENYBOKA

HÄRODLAT MED OMSORG

Vi väl­jer råva­ror efter säsong från sko­gens skaf­fe­ri och när­pro­du­ce­ra­de med omtan­ke om djur, natur och män­ni­skors häl­sa. All mat lagas från grun­den och vi vär­de­sät­ter ett gedi­get mathantverk.

I vår egen lil­la köks­träd­gård finns ätba­ra blom­mor och örter som vi använ­der till deko­ra­tion och smaksättning.

utsikt över sjön möckeln

Restau­rang

I vår Herr­gårds­re­stau­rang kan du nju­ta av läck­ra mål­ti­der, ha kon­fe­renslun­cher under dagen och boka mid­da­gar för säll­skap från tis­dag till lör­dag. Från restau­rang­en har du en vac­ker utsikt över sjön Möc­keln, och under som­mar­må­na­der­na kan du även avnju­ta din mål­tid på vår rym­li­ga terrass.

Oran­ge­ri­et

Träd­gårds­café

I vårt oran­ge­ri fin­ner du vårt träd­gårds­café som öpp­nar under våren och som­ma­ren. Här kan du avnju­ta läck­ra bak­verk, smör­gå­sar och pajer som tilla­gas i vår restau­rang. Slå dig ner bland de exo­tis­ka väx­ter­na, och om solen ski­ner har vi gott om sitt­plat­ser i trädgården.

FOKUSERA PÅ DET ROLIGA

Cate­ring

Låt vår cate­rings­er­vice ta hand om din före­tags­fest eller kick-off!
Med vår exper­tis tar vi hand om alla prak­tis­ka detal­jer så att du kan nju­ta av en rolig och avslapp­nad stund.

En Sam­lings­punkt

Baren

Oav­sett om du letar efter en sam­lings­punkt före eller efter mid­da­gen, så har vi något för dig.

Här kan du utfors­ka vår impo­ne­ran­de sam­ling av whis­ky om du delar det intresset.

Vida­re finns själv­klart alter­na­tiv för alla sma­ker. Du kan nju­ta av avslapp­nad sam­va­ro i vår bar eller ta ste­get in i en av våra herr­gårds­loung­er för en ännu mer exklu­siv upplevelse.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy