Äta & Dricka

 

I natu­ren av naturen

 

VISA MENYBOKA

HÄRODLAT MED OMSORG

Vi väl­jer råva­ror efter säsong från sko­gens skaf­fe­ri och när­pro­du­ce­ra­de med omtan­ke om djur, natur och män­ni­skors häl­sa. All mat lagas från grun­den och vi vär­de­sät­ter ett gedi­get mathantverk.

I vår egen lil­la köks­träd­gård finns ätba­ra blom­mor och örter som vi använ­der till deko­ra­tion och smaksättning.

utsikt över sjön möckeln

Restau­rang

I vår Herr­gårds­re­stau­rang kan man avnju­ta goda mål­ti­der, kon­fe­renslun­cher på dagar­na och mid­da­gar för för­bo­ka­de säll­skap tis­da­gar till lördagar.

Från restau­rang­en har du utsikt över sjön Möc­keln och som­mar­tid går det utmärkt att avnju­ta mål­ti­den på vår sto­ra terrass.

Oran­ge­ri­et

Träd­gårds­café

I oran­ge­ri­et finns vårt träd­gårds­café under vår och som­mar. Här kan du nju­ta av fika med bak­verk, smör­gå­sar och pajer tilla­ga­de i vår restau­rang. Slå dig ner bland de exo­tis­ka väx­ter­na och om det är varmt och soligt har vi gott om sitt­plat­ser i trädgården.

FOKUSERA PÅ DET ROLIGA

Cate­ring

Låt vår cate­ring ta hand om din per­sonal­fest eller kick off!
Med vår hjälp så slip­per du allt det prak­tis­ka och kan foku­se­ra på att ha roligt

En Sam­lings­punkt

Baren

En sam­lings­punkt innan mid­da­gen – en sam­lings­punkt efter middagen.

Här finns en stor sam­ling whis­ky för den som har det intresset.

Men givet­vis lite av var­je för avnju­ta en stunds­sam­va­ro med bar­häng eller var­för inte ta kli­vet in i någon av våra herrgårdlounger.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy