Välj en sida

Äta & Dricka

 

I natu­ren av naturen

 

VISA MENYBOKA

HÄRODLAT MED OMSORG

Vi väl­jer råva­ror efter säsong från sko­gens skaf­fe­ri och när­pro­du­ce­ra­de med omtan­ke om djur, natur och män­ni­skors häl­sa. All mat lagas från grun­den och vi vär­de­sät­ter ett gedi­get mathantverk.

I vår egen lil­la köks­träd­gård finns ätba­ra blom­mor och örter som vi använ­der till deko­ra­tion och smaksättning.

utsikt över sjön möckeln

Restau­rang

I vår Herr­gårds­re­stau­rang kan man avnju­ta goda mål­ti­der, kon­fe­renslun­cher på dagar­na och mid­da­gar för för­bo­ka­de säll­skap tis­da­gar till lördagar.

Från restau­rang­en har du utsikt över sjön Möc­keln och som­mar­tid går det utmärkt att avnju­ta mål­ti­den på vår sto­ra terrass.

Oran­ge­ri­et

Träd­gårds­café

I oran­ge­ri­et finns vårt träd­gårds­café under vår och som­mar. Här kan du nju­ta av fika med bak­verk, smör­gå­sar och pajer tilla­ga­de i vår restau­rang. Slå dig ner bland de exo­tis­ka väx­ter­na och om det är varmt och soligt har vi gott om sitt­plat­ser i trädgården.

FOKUSERA PÅ DET ROLIGA

Cate­ring

Låt vår cate­ring ta hand om din per­sonal­fest eller kick off!
Med vår hjälp så slip­per du allt det prak­tis­ka och kan foku­se­ra på att ha roligt

En Sam­lings­punkt

Baren

En sam­lings­punkt innan mid­da­gen – en sam­lings­punkt efter middagen.

Här finns en stor sam­ling whis­ky för den som har det intresset.

Men givet­vis lite av var­je för avnju­ta en stunds­sam­va­ro med bar­häng eller var­för inte ta kli­vet in i någon av våra herrgårdlounger.

Besök eller hyr

Food­truck

I vår food­truck erbju­der vi ett stort urval av vege­ta­ris­ka rät­ter samt små­länds­ka klas­si­ker som ister­band och kropp­ka­kor i snabb­mats­for­mat. Maten lagas av eko­lo­gis­ka och när­pro­du­ce­ra­de råvaror.

Vår food­truck går att hyra för före­tagse­ve­ne­mang eller pri­va­ta fes­ter. Vi kan erbju­da oli­ka rät­ter i dis­kus­sion med er.

Jul­bord i Herrgårdsmiljö

Från den 24/11 alla tors­da­gar – fre­da­gar – lör­da­gar 17.30 – 21.00 och sön­da­gar 13.00 – 16.00 fram till 18/12
För grupper/företag över 30 per­so­ner tar vi bok­ning­ar även and­ra dagar.

Pris 625 kr inkl glöggming­el och svenskt herrgårdsjulbord.

Bok­ning­ar och för­fråg­ning­ar via bokarestaurang@mockelsnas.com

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy