Pro­va Star­ka dryc­ker med Bengt Arne Larsson

Bengt Arne Lar­s­son är den som genom­för våra dryc­kes­prov­ning­ar av ädla dryc­ker, dvs. dryc­ker med hög­re alkoholhalt. 

Intres­set för whis­ky väck­tes i slu­tet av 1980-talet och har sedan, främst via ota­li­ga resor, des­til­le­ri­be­sök och fack­stu­di­er, utveck­lats till att för­u­tom whis­ky omfat­ta whis­key, cog­nac, armag­nac, cal­va­dos, rom, grap­pa, likö­rer, gin och bränn­vin. Även prov­ning­ar i tequi­la och sake förekommer. 

Prov­ning­ar­na genom­förs i allt från stör­re grup­per till mind­re. Det ytters­ta syf­tet är att spri­da kun­skap kring dryc­ken ifrå­ga och ge möj­lig­het till en attrak­tiv provsmak­ning men ock­så att besva­ra de frå­gor du själv kanske bär på.

Pris 395 kr per­son. Minst 10 per­so­ner eller minst 3950 kr/grupp

Skicka en förfrågan så återkopplar vi

Fler Aktiviteter

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy