Häl­so­brun­nen

27 juli, kl 17.00!

Häl­so­brun­nen är ett musi­ka­liskt lust­spel som hand­lar om brö­der­na Boy och Long­champ Capel som en dag får ett ulti­ma­tum från deras fas­ter Agatha.

Brö­der­nas bekym­mers­lö­sa till­va­ro hotas att få ett abrupt slut om de inte lyc­kas få kuror­ten Nou­veau Riche på föt­ter igen.

Fas­ters arv kom­mer istäl­let att skän­kas till för­mån för suff­ra­get­ter­na, om brö­der­na inte visar sig dug­li­ga. Pro­ble­met är att vatt­net är ohäl­so­samt och inte drickbart.

I lust­spe­let dyker även en gre­vin­na upp som ver­kar ha en egen agenda.

I bak­grun­den häg­rar även fas­ter Agat­ha vars när­va­ro gör sig påmind allt för ofta.

Entré: 200 kr
Datum: 27 juli
Tid: kl. 17.00
Var: Möc­kelsnäs Kulturcentrum

Fler Evenemang

Flöjt & Harpa

Flöjt & Harpa

17 juli, kl 18.00! SommarimpressionerVårt program är inspirerat av naturen och vi spelar musik som gestaltar fåglar,...

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy