Musik på Ter­ras­sen — Jan Grundberg

Musik på Ter­ras­sen — Jan Grundberg

Lör­da­gen 1 juli, kl 19.00. Jan har en lång erfa­ren­het som tru­ba­dur med reper­to­a­rer från fle­ra oli­ka gen­rer, såsom, visor, blues, country och rock. När det gäl­ler visor blir det myc­ket av Evert Tau­be och Cor­ne­li­us Vre­eswijk. Han har över­satt en del...
Fem­tinge Tea­ter — Stereo

Fem­tinge Tea­ter — Stereo

Ons­dag 12 Juli kl. 19.00. En nyskri­ven musik­te­a­ter som utspe­lar sig mel­lan åren 1975 till 1985 då Ste­re­on gjor­de sin sto­ra debut i folk­hem­met, före­ställ­ning­en lan­dar i musi­ken, popu­lär­kul­tu­ren, små och sto­ra händelser! På scen Lin­da Elai­ne...
Musik på Ter­ras­sen — Victo­ria & Leo

Musik på Ter­ras­sen — Victo­ria & Leo

Lör­da­gen 15 juli, kl 19.00. Victo­ria och Leo är en gen­reö­ver­skri­dan­de duo som tol­kar både ny och äld­re musik. De fram­för låtar med gitarr och stäm­sång och kom­mer ska­pa det lil­la extra för att för­gyl­la er kväll på Möc­kelsnäs Herr­gård, det blir en...
Musik på Ter­ras­sen — Elin Louise

Musik på Ter­ras­sen — Elin Louise

Lör­da­gen 29 juli, kl 19.00. Elin Lou­i­se släpp­te sin debut­sing­el 2019 och har sedan dess fort­satt skri­va låtar med fokus på psy­kisk ohäl­sa och brust­na hjär­tan. 2022 skrev och släpp­te hon en kär­lekslåt till sin nyföd­da lil­la­sys­ter, och kom i...
Musik på Ter­ras­sen — Blues Twister

Musik på Ter­ras­sen — Blues Twister

12 augusti, kl 19.00. Blues Twis­ters spe­lar blues med sväng. Blues Twis­ters från Väx­jö är ett gäng ruti­ne­ra­de her­rar som spe­lat till­sam­mans i många år och och har det ame­ri­kans­ka blues- och rockar­vet i blo­det. Man bju­der på en bland­ning av låtar...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy