Välj en sida
Konst­hän­del­se på möckelsnäs

Konst­hän­del­se på möckelsnäs

23–24 sep­tem­ber! Invig­ning av skulp­turstig med ljus­in­stal­la­tio­ner och musik.  Skulp­tu­rer av konst­nä­rer­na Kaj Eng­ström, Arne Pers­son, Hans Hed­lund, Inga Leo, Mia Ång­man, Remus Wil­son, Lot­ta Pet­ters­son, Amy Krüger/Johan Nilsson ...
Famil­je­sön­dag — Sma­ka på Språket

Famil­je­sön­dag — Sma­ka på Språket

Sön­dag 9 okto­ber kloc­kan 16.00! Häng med i 16 sträng­ars musik­fö­re­ställ­ning Sma­ka på språ­ket! Till­sam­mans sjung­er vi alfa­be­tet med oli­ka käns­lor, dan­sar höger och väns­ter, sma­kar på ord­klas­ser­na på ett roligt sätt och sjung­er om vokalerna. 16...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy