Häl­so­brun­nen

Häl­so­brun­nen

27 juli, kl 17.00! Häl­so­brun­nen är ett musi­ka­liskt lust­spel som hand­lar om brö­der­na Boy och Long­champ Capel som en dag får ett ulti­ma­tum från deras fas­ter Agatha. Brö­der­nas bekym­mers­lö­sa till­va­ro hotas att få ett abrupt slut om de inte lyc­kas få...
Leo­poldschlags brass­band från Österrike 

Leo­poldschlags brass­band från Österrike 

17 augusti kl 13:00 Orkes­tern är ett tra­di­tio­nellt folk­band från Leo­poldschlag i nor­ra Öster­ri­ke . Ban­det består av 30 tal musi­ker. De under­hål­ler sin publik på oli­ka fest­li­ga eve­ne­mang och kon­ser­ter, från tra­di­tio­nell folk­mu­sik till pop- och...
Med Käck­het, fräck­het och täckhet

Med Käck­het, fräck­het och täckhet

18 augusti, kl 19.00! Björn Elm­gren och Lupus­kvin­tet­ten pre­sen­te­rar ett Kai Gull­mar-pro­gram med schla­ger­hits från 1930–50-talet. Kai Gull­mar hade sto­ra framgångar som sångerska och kompositör på 30–40-talet då hon sam­ar­be­ta­de med lan­dets...
Famil­je­fö­re­ställ­ning — Väsen

Famil­je­fö­re­ställ­ning — Väsen

13 okto­ber, kl 14.00! Lupus­kvin­tet­ten har inlett ett sam­ar­be­te med kom­po­si­tö­ren Ste­fan Kla­ver­dal för pro­duk­tio­nen av en ny musik­sa­ga. Ver­ket byg­ger på inspi­ra­tion från nor­dis­ka myto­lo­gis­ka väsen. Med i sagan finns Skogs­rå­et, Lykt­gub­ben,...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy