Välj en sida
Mag­da­le­na

Mag­da­le­na

Lör­dag den 22/4 kl 19.00. Mag­da­le­na hand­lar om Bibelns Maria Mag­da­le­na och Anna Mag­da­le­na Bach, Johann Sebasti­ans and­ra fru. Det är musik, före­läs­ning och tea­ter i ett. Vi får lära kän­na två kvin­nor som lev­de i skug­gan av två sto­ra män. Det­ta är...
Vio­li­nens mästare

Vio­li­nens mästare

Sön­dag 23 April kl. 17.00. Vir­tu­o­si­tet och fasci­ne­ran­de musik står på pro­gram­met när Musi­ca Vitae åter änt­rar sce­nen till­sam­mans med sin konst­när­li­ge leda­re Ben­ja­min Schmid. Den frans­ke vio­li­nis­ten och ton­sät­ta­ren Rodolp­he Kreut­zer var...
Unge peer gynt

Unge peer gynt

Famil­je­sön­dag — 14 Maj kl. 16.00. En spän­nan­de och medryc­kan­de musik­sa­ga inspi­re­rad av Nor­ges mest beröm­da folk­sa­ga Peer Gynt. Sagan hand­lar om Peer och hans mam­ma Åse som bor i en stu­ga i sko­gen. En dag hör Peer musik som kom­mer från en grot­ta...
Fem­tinge Tea­ter — Stereo

Fem­tinge Tea­ter — Stereo

Ons­dag 12 Juli kl. 19.00. En nyskri­ven musik­te­a­ter som utspe­lar sig mel­lan åren 1975 till 1985 då Ste­re­on gjor­de sin sto­ra debut i folk­hem­met, före­ställ­ning­en lan­dar i musi­ken, popu­lär­kul­tu­ren, små och sto­ra händelser! På scen Lin­da Elai­ne...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy