Med Käck­het, fräck­het och täckhet

Med Käck­het, fräck­het och täckhet

18 augusti, kl 19.00! Björn Elm­gren och Lupus­kvin­tet­ten pre­sen­te­rar ett Kai Gull­mar-pro­gram med schla­ger­hits från 1930–50-talet. Kai Gull­mar hade sto­ra framgångar som sångerska och kompositör på 30–40-talet då hon sam­ar­be­ta­de med lan­dets...
Famil­je­fö­re­ställ­ning — Väsen

Famil­je­fö­re­ställ­ning — Väsen

8 sep­tem­ber, kl 14.00! Lupus­kvin­tet­ten har inlett ett sam­ar­be­te med kom­po­si­tö­ren Ste­fan Kla­ver­dal för pro­duk­tio­nen av en ny musik­sa­ga. Ver­ket byg­ger på inspi­ra­tion från nor­dis­ka myto­lo­gis­ka väsen. Med i sagan finns Skogs­rå­et,...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy