Välj en sida
Famil­je­sön­dag — Bä Bä Krokodil

Famil­je­sön­dag — Bä Bä Krokodil

Sön­dag 11 sep­tem­ber kloc­kan 16.00! En före­ställ­ning av Mino­pe­ra för alla som gil­lar att sjunga En under­bar histo­ria om vän­ska­pen mel­lan en kro­ko­dil och ett lamm och hur musik för sam­man alla. En före­ställ­ning för alla som gil­lar att sjunga....
Famil­je­sön­dag — Sma­ka på Språket

Famil­je­sön­dag — Sma­ka på Språket

Sön­dag 9 okto­ber kloc­kan 16.00! Häng med i 16 sträng­ars musik­fö­re­ställ­ning Sma­ka på språ­ket! Till­sam­mans sjung­er vi alfa­be­tet med oli­ka käns­lor, dan­sar höger och väns­ter, sma­kar på ord­klas­ser­na på ett roligt sätt och sjung­er om vokalerna. 16...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy