Mitt äls­ka­de Wien

Tors­dag 4 juli, kl 19.00–21.00

”Mitt äls­ka­de Wien”
- de vack­ras­te melo­di­er från Wien

Tre små­länds­ka sopra­ner i toppklass!

Ope­ra­en­semb­len Mino­pe­ra bju­der på äkta Wie­ner — och ope­rett­mu­sik i sam­ar­be­te med orkes­tern Wie­ner Salon Virtuosen!

Efter för­ra årets suc­cé på Möc­kelsnäs häm­tar vi de under­ba­ra Wie­ner Salon­vir­tu­o­sen från Wien till Möc­kelsnäs. Ett helt nytt pro­gram, ”Mitt äls­ka­de Wien”, blir en här­lig upp­le­vel­se med musik från bland annat Lehar, Strauss och Kál­mán. Mino­pe­ras egen äkta Wie­na­re Wol­f­gang Veith leder er genom pro­gram­met. Givet­vis i frack, och med sin wie­ner­charm och humor!

Går bra att för­be­stäl­la mat, Wie­ner­schnit­zel och Apfelstru­del för 395 kr.

Wie­ner Salon­vir­tu­o­sen är en av de ledan­de salongsor­kest­rar­na i Wien och består bland annat av med­lem­mar ur Stats­o­pe­ran i Bra­tisla­va och Wie­ner Staatso­per. Till­sam­mans med Mino­pe­ra har de tidi­ga­re med­ver­kat i kon­ser­ter i Jön­kö­ping, Säv­sjö och i Väx­jö kon­sert­hus 2019 och 2022 med stor succé.

MEDVERKANDE

Karo­li­na Bengts­son, sopran
Anna­Ka­rin Ranelf, sopran
Julia Ojan­sivu, sopran
Wol­f­gang Veith, Tenor.

Entré: 250 kr
Datum: 4 juli
Tid: kl. 19.00
Var: Möc­kelsnäs Kul­tur­cent­rum
Till­val: Wie­ner­schnit­zel och Apfelstru­del för 395 kr. (Mås­te förbeställas)

Fler Evenemang

Flöjt & Harpa

Flöjt & Harpa

17 juli, kl 18.00! SommarimpressionerVårt program är inspirerat av naturen och vi spelar musik som gestaltar fåglar,...

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy