Välj en sida
Före­läs­ning med Karin Bojs

Före­läs­ning med Karin Bojs

29 Mars kl. 18.30. Karin Bojs var i många år veten­skaps­re­dak­tör på Dagens Nyhe­ter men är nu för­fat­ta­re på hel­tid. Hon har bland annat följt Nobel­pris­ta­ga­ren Svan­te Pää­bos forsk­ning, som ock­så nämns i hen­nes böc­ker. Karin Bojs berät­tar uti­från sina...
Fira påsk på Möckelsnäs

Fira påsk på Möckelsnäs

Herr­gårds­week­end Vi häl­sar väl­kom­men till Möc­kelsnäs Herr­gård med vårt pake­ter­bju­dan­de för påsken. Föl­jan­de är inkluderat;  Incheck­ning från 15.00 med en väl­kom­nan­de incheck­nings­fi­ka med hem­ba­kat.• Bad i vedel­dat tun­na med extra...
Semi­na­ri­um — Skog & Hälsa

Semi­na­ri­um — Skog & Hälsa

Tors­dag 13 April kl. 9.30 — 16.00 Sko­gen har bety­del­se för män­ni­skan ur många per­spek­tiv. Forsk­ning om sko­gens bety­del­se för vår häl­sa är inte något nytt men har fått en ny dimen­sion i vår var­dag och oli­ka forsk­nings­stu­di­er pågår. För att...
Bak­luc­ke­lop­pis

Bak­luc­ke­lop­pis

7 Maj kl. 11.00 – 17.00. Bak­luc­ke­lop­pis på Möckelsnäs! 100 kr / bil eller 3 meter.Medtag eget bord(Bord kan hyras 100 kr. begr. antal) Besök även Möc­kelsnäs Träd­gårds­café  & butik och konsthall FLER DATUM 28 maj25 juni30 juli27 aug24 sep...
Kul­tu­ren läker själen

Kul­tu­ren läker själen

9 Maj kl. 10–00 – 16.00. De vi kal­lar väl­färds­sam­häl­let har allt fler bak­si­dor; kli­ma­tet, mil­jö i störs­ta all­män­het, sjuk­vår­den mm fal­ler ur sina giv­na ramar och demo­kra­tin ansträngs. Det som är kanske mest oro­väc­kan­de är den ökning av psy­kisk...
Lit­te­rä­rer­na berät­tar om sin väg till författarskap

Lit­te­rä­rer­na berät­tar om sin väg till författarskap

Sön­dag 21 maj kl. 14.00 – 16.00. “Från 1600-talets Små­land till 2000-talets Afri­ka” och “Från språ­ket till retoriken” Lit­te­rä­rer­na är ett ide­ellt för­fat­tar­nät­verk som star­ta­de 2022 i sam­ar­be­te med Älm­hults Bib­li­o­tek. Nät­ver­kets syf­te är att...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy