Bok­släpp — Kaj Engström

Bok­släpp — Kaj Engström

Sön­da­gen 24 sep­tem­ber, kl 14.00. I boken som ska­pats av Tina K Pers­son & Ste­fan Nils­son möter vi berät­tel­ser om Kajs liv, resor och konst. Kon­sert­pi­a­nis­ten Jie Li bju­der på sin tolk­ning av Kajs konstvärld.  Ur reper­to­a­ren: ...
SOLEL 2.0

SOLEL 2.0

26 sep­tem­ber, kl 14.30. Instal­la­tio­ner med sol­cel­ler ökar för hus, indu­stri­er, ladd­ning av bilar och inom jord­bru­ket. En mar­kant ökning av mark­ba­se­ra­de anlägg­ning­ar likaså. Nya rön görs; sol­cel­ler­na blir effek­ti­va­re, pre­stan­dan ökar och...
Foto­gra­fen Alex­an­der berät­tar om sina möten med världen

Foto­gra­fen Alex­an­der berät­tar om sina möten med världen

27 sep­tem­ber, kl 18.00. Alex­an­der Mah­moud är född 1990 och upp­vux­en i Grimslöv och Väx­jö och bor sedan 2011 i Stockholm.Alexanders Mah­moud bör­ja­de sin foto­gra­fis­ka kar­riär på Små­lands­pos­ten i Väx­jö och har sedan 2011 arbe­tat som foto­graf på Dagens...
Konst­hän­del­se Möckelsnäs

Konst­hän­del­se Möckelsnäs

6–7 okto­ber, kl 19.00 — 24.00 Ljus­in­stal­la­tio­ner av skulp­tursti­gen, musik, fireshow, glas­konst, foto­konst, bildkonst. SKULP­TURSTI­GEN­Ljus­in­stal­la­tio­ner av Mic­ke Hult, Char­lot­ta Feldt, Max Feld­tIn­vig­ning av skulp­turstig med...
Bröl­lops­mäs­sa

Bröl­lops­mäs­sa

21 okto­ber, kl 13.00 — 17.00 Varmt väl­kom­men till Bröl­lops­mäs­sa Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs och på vack­ra Möc­kelsnäs Herrgård! På vår bröl­lops­mäs­sa har vi sam­lat en rad fan­tas­tis­ka utstäl­la­re som är dedi­ke­ra­de till att göra ditt bröl­lop till den...
Sam­tal med Bir­ger Schlaug

Sam­tal med Bir­ger Schlaug

15 novem­ber, kl 18.30. VAD SKA VI HA SAMHÄLLET TILL? Och vad ska vi ha våra liv till? Bir­ger Schlaug vän­der ut och in på sam­hälls­de­bat­ten, menar att dagens lös­ning­ar på sam­hälls­pro­blem är för­le­ga­de. Han vill ersät­ta till­växt med utveck­ling,...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy