OM MÖCKELSNÄS

HÄRODLAT MED OMSORG

Vi väl­jer råva­ror efter säsong från sko­gens skaf­fe­ri och när­pro­du­ce­ra­de med omtan­ke om djur, natur och män­ni­skors häl­sa. All mat lagas från grun­den och vi vär­de­sät­ter ett gedi­get mathantverk.

I vår egen lil­la köks­träd­gård finns ätba­ra blom­mor och örter som vi använ­der till deko­ra­tion och smaksättning.

utsikt över sjön möckeln

Restau­rang

I vår Herr­gårds­re­stau­rang kan man avnju­ta goda mål­ti­der, kon­fe­renslun­cher på dagar­na och mid­da­gar för för­bo­ka­de säll­skap tis­da­gar till lördagar.

Från restau­rang­en har du utsikt över sjön Möc­keln och som­mar­tid går det utmärkt att avnju­ta mål­ti­den på vår sto­ra terrass.

FOKUSERA PÅ DET ROLIGA

Cate­ring

Låt vår cate­ring ta hand om din per­sonal­fest eller kick off!
Med vår hjälp så slip­per du allt det prak­tis­ka och kan foku­se­ra på att ha roligt

Besök eller hyr

Food­truck

I vår food­truck erbju­der vi ett stort urval av vege­ta­ris­ka rät­ter samt små­länds­ka klas­si­ker som ister­band och kropp­ka­kor i snabb­mats­for­mat. Maten lagas av eko­lo­gis­ka och när­pro­du­ce­ra­de råvaror.

Vår food­truck går att hyra för före­tagse­ve­ne­mang eller pri­va­ta fes­ter. Vi kan erbju­da oli­ka rät­ter i dis­kus­sion med er.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy