Välj en sida

MÖCKELSNÄS FORUM

Tällberg Forum, Vadstena Forum, VäxjöSamtalet m fl har försvunnit eller tappat sina givna arenor som forum för samtal mellan kompetenser. Dessa har delvis ersatts av s k tankesmedjor.
Möckelsnäs Forum har en ambition att nå en tripple helix mellan akademi, näringsliv och demokrati. 

Huvudsyftet och ändamålet med Möckelsnäs Forum är forskning inom hur människan påverkas av vistelse i naturen och upplevelser av kultur och musik. Ett första steg är att genomföra den påbörjade forskningen med utgångspunkt från de förestående skogskojorna. Parallellt påbörjas studier av hur natur, kultur och musik kan vara människan till nytta i sig och i situationer av psykisk- och eller fysisk ohälsa och dess konvalescent mm. Samarbetskontrakt har tecknats med Linnéuniversitetet (Lnu).

Möckelsnäs Forum skall anordna olika kulturevenemang utveckla och etablera verksamheter på Möckelsnäs, där Möckelsnäs utvecklas till regionalt – och nationellt centrum för kultur med tydlig koppling till natur, musik och konst med hållbarhet som fokus. Besökare skall få en upplevelse och bli inspirerade av den fantastiska trädgården, orangeriet, konsten, musiken och kulturen. Möckelsnäs skall vara en naturlig plats för högkvalitativa konserter med musiker och grupper från Småland, men med nationella och internationella ambitioner.  Möckelsnäs Forum vill delta i och aktivt skapa unika upplevelser på hög nivå genom att kombinera konst, musik, natur och matkultur till en helhetsupplevelse i sig. 

Möckelsnäs Forum skall också genomföra årliga konvent, event och konferenser kring den forskning som pågår i det som ovan berörts. Liksom initiera behov som skall förflytta forskningens horisont i en ständig organisk rörelse framåt. Ett syfte är att tydliggöra evidensens förflyttning från dess övertygelser i nutid, till att utveckla och påvisa evidensens ständiga förflyttning i vitt skilda vetenskapliga områden. Men också ta fram och belysa de omätbara resultaten: omdöme, fenomenologins (erfarenhetens) betydelse i förhållande till eller i samspråk med kunskapens rön från filosofiska utgångspunkter. 

Möckelsnäs Forum skall anstränga sig att utgå från filosofins grundstenar och förnyelser kring människans utveckling, till den nödvändiga utvecklingen för att möjliggöra människan överlevnad över tid. MF skall inte vara blyg att kunna arrangerar, event och konferenser som skall ge utrymmen för möten mellan den gängse vetenskapernas möte med de existentiella frågorna och ställa ismerna mot väggen i en tid där ekonomins- och vetenskapens mönster ser ut att leda mänskligheten i ödesmättade situationer.

Möckelsnäs Forum skall aktivt initiera stads- och samhällsbyggandets baksidor i arkitektur, människors utsatthet, otrygghet och uppvisa förekomsten av sunda förändringar i samhällsbyggandet där goda biologiska-och sociala mönster motverkar kollapser samt synliggöra de normala situationerna som tydligt brister men samtidigt visa på alternativen. 

En första träff genomfördes på Linnéuniversitetet (Lnu) 2022 03 23. Där deltog Johan Berg, Ulrika Hörberg från Lnu, Anna Maria Palsdottir från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på länk, Ingemar Ljungqvist och Hans Andrén från Möckelsnäs Forum. Mötets deltagare ställde sig bakom initiativet och ställde sig bakom att aktivt delta i fortsatta samtal.
Efter den inledande träffen har ytterligare personer anslutit sig, se nedan lista. 

Två skogskojorna sätts på plats på Möckelsnäs under juni månad 2022, ytterligare två under sensommaren 2022.  Forskning om naturens hälsofrämjande effekter och vad skogsbad och vistelse i skogskojorna kan göra för livskvaliteten och välbefinnandet mm denna forskning kan påbörjas i år. MF ställer forskningsrum tillförfogande i befintlig byggnad. MF planerar en rad seminarier som skall genomföras under året.

 • Hur tacklar vi nutid och framtid ur ett filosofiskt perspektiv, Jonna Bornemark, Helena Granström, Gunilla Kindstrand, Karin Dahlberg
 • Att bli äldre, Yngve Gustafsson, Ingmar Skoog
 • Naturens hälsofrämjande effekter
 • Ohälsans arkitekt – och tvärt om, Gert Wingårdh, Gösta Alfvén
 • Den kulturella hjärnan, Gunnar Bjursell

  Möckelsnäs Forums referensgrupp/styrgrupp

  Kontaktpersoner:

  Ingemar Ljungqvist
  Forsknings- och projektansvarig Möckelsnäs Forum
  ingemar@mockelsnas.com
  076-8610528

  Hans Andrén
  Curator Möckelsnäs Forum 
  hans@hansandren.com
  070-5298500

  Johan Bergh

  Prof. Inst. för skog och träteknik. Linneuniversitetet
  Telefon: 070-292 25 25
  Epost: johan.bergh@lnu.se

  Ulrica Hörberg

  Prof. vårdvetenskap, Linneuniversitetet
  Telefon: 070-363 83 62
  Epost: ulrica.horberg@lnu.se

  Laura Ferrans

  Lektor, institutionen för biologi och miljö, Linneuniversitetet.
  Telefon: 0480-446164
  Epost: laura.ferrans@lnu.se

  Anna María Pálsdóttir

  Docent, landskapsarkitektur med inriktning i miljöpsykologi och universitetslektor i naturbaserade interventioner. SLU, Alnarp
  Telefon: 073-0853219
  Epost: anna.maria.palsdottir@slu.se

  Håkan Jenner

  Prof. emeritus. Pedagogik.
  Telefon: 070-6944975
  Epost: hakan.jenner@telia.com

  Gunnar Bjursell

  Prof.emeritus, Karolinska institutet
  Telefon: 070-6993745
  Epost: gunnar.k.bjursell@ki.se

  Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy