Wie­nerpra­li­ner — de vack­ras­te melo­di­er från Wien

4 juli kl. 19.00 – 21.00.

Ope­ra­en­semb­len Mino­pe­ra bju­der på äkta Wie­ner — och ope­rett­mu­sik i sam­ar­be­te med orkes­tern Wie­ner Salon Virtuosen!

Efter för­ra årets suc­cé­er i Väx­jö och Säv­sjö häm­tar vi de under­ba­ra Wie­ner Salon­vir­tu­o­sen från Wien till Möc­kelsnäs. Ett helt nytt pro­gram, ”Wie­nerpra­li­ner”, blir en här­lig upp­le­vel­se med musik från bland annat Lehar, Strauss och Kál­mán. Mino­pe­ras egen äkta Wie­na­re Wol­f­gang Veith leder er genom pro­gram­met. Givet­vis i frack, och med sin wie­ner­charm och humor!

Med sig har han fle­ra små­länds­ka stjär­nor:
Julia Ojan­sivu, sopran
Anna­Ka­rin Ranelf, sopran
Maria Ejderos Sve­inung­sen, mez­zo­so­pran
Joa­kim Karls­son Bäck­mark. Bary­ton
och Elke Breu­er, sopran från Wien och orkes­terns chef.

Wie­ner Salon­vir­tu­o­sen är en av de ledan­de salongsor­kest­rar­na i Wien och består bland annat av med­lem­mar ur Stats­o­pe­ran i Bra­tisla­va och Wie­ner Staatso­per. Till­sam­mans med Mino­pe­ra har de tidi­ga­re med­ver­kat i kon­ser­ter i Jön­kö­ping, Säv­sjö och i Väx­jö kon­sert­hus 2019 och 2022 med stor suc­cé. Väl­kom­na — Herz­li­ch Willkommen!

Med­ver­kan­de

Julia Ojan­sivu, sopran
Anna­Ka­rin Ranelf, sopran
Maria Ejderos Sve­inung­sen, mez­zo­so­pran
Joa­kim Karls­son Bäck­mark. Bary­ton
och Elke Breu­er, sopran från Wien och orkes­terns chef.

Infor­ma­tion

Pris: 250 kr (200 kr för för­e­nings­med­lem­mar, 100 kr ung­dom­mar)
Datum: 4 juli
Tid: 19.00–21.00

PAKET 1

Bil­jett med mid­dag och logi

PAKET 2

Bil­jett och logi

BILJETT

Bil­jett eller bil­jett & middag!

SAMVERKAN MED:

Minopera
Kulturrådet
ABF
Älmhults Kommun

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy