Välj en sida

Whis­ky­prov­ning / mässa

Whiskyprovning

18 feb­ru­a­ri kl. 13.00–21.00.

Kom och möt fle­ra utstäl­la­re som i stäl­ler ut och visar upp sitt sor­ti­ment. Möj­lig­he­ter till att pra­ta med repre­sen­tan­ter som ger mer infor­ma­tion och kunskap.

Genom att köpa dryc­kes­ku­pong­er finns möj­lig­het att provsmaka.

Boka till vår mid­dag ”Avsmak­nings­me­ny” där maten pas­sas ihop med lämp­lig whis­ky och i anslut­ning till det­ta går det ock­så att boka över­natt­ning i Möc­kelsnäs Herrgård.

Del 1 — Whis­ky­mäs­sa
kl. 13.00–17.00

Dryc­kes-/whis­ky­e­vent med whis­ky­le­ve­ran­tö­rer/-dis­tri­bu­tö­rer som pre­sen­te­rar fle­ra oli­ka sor­ters whis­ky­va­ru­mär­ken, kom­plet­te­rat med Vare­bö­ke Bryg­ge­ri (pre­sen­te­rar ett antal oli­ka lokal­pro­du­ce­ra­de ölsor­ter) och Gastrowi­ne (pre­sen­te­rar vin från Spanien).

Entré­av­gift 100 kr, där det ingår glas för att kun­na gå runt och pro­va. För att kun­na pro­va köper man ett kupong­häf­te om 200 kr som inne­hål­ler 8 kupong­er med ett vär­de av 25 kr/st. Utstäl­la­ren talar om hur många kupong­er det krävs för att pro­va respek­ti­ve dryc­kes­slag. Möj­lig­het att köpa till fler kupong­er finns på plats.

Even­tet äger rum i Kul­tur­cent­rum där Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs har cafe/enklare mat­ut­bud att köpa under tiden.

Del 2 — Avsmak­nings­me­ny
kl. 18.00–21.00

I Möc­kelsnäs Herr­gård ser­ve­ras en ”6‑rätters avsmak­nings­me­ny” som för­u­tom mat inne­hål­ler 1 st prov­smak whis­ky per rätt anpas­sad efter menyn samt ett vin- eller ölpa­ket (3 glas/sort) som ock­så är anpas­sat till menyn.

Pris för hela pake­tet, inkl 6 rät­ter avsmak­nings­me­ny, 6 smak­prov whis­ky och 3 glas vin- eller ölpa­ket är 1545 kr/person

Del 3 — Över­natt­ning på Möc­kelsnäs Herrgård

Över­natt­ning på Möc­kelsnäs Herr­gård, del i dub­bel­rum (stan­dard), inkl fru­kost dagen efter är 745 kr/person. Tillägg för enkel­rum 300 kr.

Paket Whis­ky­e­vent

  • Entré dryc­kese­vent
  • 1 st kupong häf­te om 8 kuponger
  • Del­ta­gan­de i ”6‑rätters avsmak­nings­me­ny med smak­prov whis­ky och vin- eller öl paket
  • Över­natt­ning, del i dubbelrum.

Pris för paket; 2390 kr/person

Arrange­mang­et genom­förs av Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs i sam­ar­be­te med:

PARTNERS

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy