Välj en sida

Vad hän­der på Möc­kelsnäs 28 april till 7 maj

Nedan en sam­man­ställ­ning på vil­ka akti­vi­te­ter som hän­der närms­ta tiden. Alla vet vad som är på gång och vi ber sam­ti­digt att under­lät­ta för de som till­sät­ter per­so­nal att ni aktivt talar om när och hur ni kan jobba.

Tors­dag 28/4 — Herr­gård; Kon­fe­rens Euro Acci­dent fm fika — lunch — em fika — mid­dag — boen­de. Herr­gård; Kon­fe­rens Achi­ma Care fm fika — lunch.

Fre­dag 29/4 — Herr­gård; Kon­fe­rens Euro Acci­dent fru­kost — fm fika — lunch. Herr­gårds­re­stau­rang­en; Middagsgäster.

Lör­dag 30/4 — Café/butik; Öppet 11 — 16, Herr­gårds­re­stau­rang­en: Lunch öppet 11.30 — 15.00 och mid­dags­gäs­ter i restau­rang­en på kvällen.

Sön­dag 1/5 — Café/butik; Öppet 11 — 16.

Mån­dag 2/5; .….….….….

Tis­dag 3/5 — Herr­går­den; Kon­fe­rens Poli­sen 60 pers frukost/fm fika — lunch — em fika., Kon­fe­rens EON: Fm fika — lunch — em fika — mid­dag — vin­prov­ning som akti­vi­tet — boende.

Ons­dag 4/5 — Herr­går­den; Kon­fe­rens EON fort­sät­ter, fru­kost — fm fika — lunch — em fika.

Tors­dag 5/5 — Herr­går­den; Kon­fe­rens IKEA fm fika — lunch — em fika — mid­dag — boende

Fre­dag 6/5 — Herr­går­den; Kon­fe­rens IKEA fort­sät­ter fm fika — lunch — em fika. Herr­gårds­re­stau­rang­en; Mid­dags­gäs­ter med boende

Lör­dag 7/5 — Herr­går­den; Gäs­ter som bor över fru­kost — lunch mid­dag och akti­vi­te­ter under dagen med cyklar och bad­tun­na. Herr­gårds­re­stau­rang­en; Öppet för lunch 11.30 — 15.00. Café/butik; Öppet 11 — 16. Herr­gårds­re­stau­rang­en; Middagsgäster.

Sön­dag 8/5 — Café/butik; Öppet 11 — 16

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy