Välj en sida

Unge peer gynt

Unge peer gynt

Famil­je­sön­dag — 14 Maj kl. 16.00.

En spän­nan­de och medryc­kan­de musik­sa­ga inspi­re­rad av Nor­ges mest beröm­da folk­sa­ga Peer Gynt. Sagan hand­lar om Peer och hans mam­ma Åse som bor i en stu­ga i sko­gen. En dag hör Peer musik som kom­mer från en grot­ta och där­in­ne upp­täc­ker han att Ber­ga­kung­en har satt flic­kan Sol­veig i en bur. Ber­ga­kung­en ska gif­ta bort hen­ne med ett troll och nu kom­mer alla trol­len tågan­de. Hur ska det gå? Kom­mer Peer att lyc­kas räd­da Sol­veig från trollen?

Lupus­kvin­tet­ten

Lovi­sa Sten­berg, tvär­flöjt, Brit­ta Hol­ger, oboe, Fred­rik Sten­berg, kla­ri­nett, Johan­na Hed­lund, valt­horn, Oli­via Rydqvist, fagott

Ålders­grupp: 6–10
Pris: 100 kr
Datum: 14 maj
Tid: 16.00

Musik­sa­ga med klas­sisk musik

SAMARBETSPARTNER

ABF
Älmhults Kommun
Kulturrådet
Musik i syd

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy