Välj en sida

SOLEL FÖR HUS, BIL, LANTBRUK & INDUSTRIER

Tis­dag 27 sep­tem­ber, kloc­kan 17.00–19.30

Till dig som vil­la- bostads­ä­ga­re, lant­bru­ka­re och före­ta­ga­re;
väl­kom­men till det­ta SolEl-semi­na­rie på Möckelnäs.

Huvud­ta­la­re är Lars Andrén från Driv­kraft AB. Lars Andrén har mer än 30 års erfa­ren­het inom sol­vär­me och solel och har genom­fört hund­ra­tals upp­skat­ta­de föreläsningar.

PROGRAM

17.00 — 18.00
Kaf­fe och mac­ka ser­ve­ras från kloc­kan 17.00
Möj­lig­het för enskil­da sam­tal med Lars Andrén 

18.00
INLEDNING
Hele­na Elmquist och Jan-Åke Gun­nars­son, LRF

LARS ANDRÉN
Tek­nik och all­män­na råd
Senas­te tek­ni­ken
Hur max­i­me­ras lön­sam­he­ten
Offer­ter och upp­hand­ling­ar
Goda exem­pel
Sam­tal och frågor

19.30
AVSLUT

Blues Ambassadoors
Anmä­lan:

Senast den 23 sep­tem­ber
info@mockelsnas.se eller 070–529 85 00 

LRF-med­lem­mar kan anmä­la sig via
medlemsservice@lrf.se eller 010–184 40 00

KONTAKT:

Hele­na Elmquist, 010–184 25 21
Lant­bru­kar­nas Riksförbund

Hans Andrén, hans@hansandren.com,
070–529 85 00. Möc­kelsnäs

I SAMMARBETE MED:

Älmhults Kommun
Lantbrukarnas Riksförbund
Drivkraft
Solen

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy