Välj en sida

Bröl­lop

Ett min­ne för livet

Här kan ni fira bröl­lop i natur­skön mil­jö, i vår träd­gård eller i herr­gårds­mil­jö. Möc­kelsnäs är en plats som inbju­der till luf­ti­ga, rogi­van­de utrym­men inne som ute.

Bröl­lop i bloms­terskrud eller vintrig mil­jö kan natur­ligt skapas.

Bröl­lops­mäs­sa på Möc­kelsnäs
11/3 2023

Vi har 4 oli­ka stor­le­kar på bröl­lopspa­ket DIAMANT – GULD – SILVER — BRONS:

Bok­ning av boen­de lig­ger utan­för pake­ten. Boen­de erbjuds till pri­ser som finns på hem­si­dan, alter­na­tivt mot offert vid stör­re bröl­lops­säll­skap. Kon­tak­ta oss gär­na för offert gäl­lan­de boende.

Det­ta ingår i alla våra bröllopspaket

Bord, sto­lar, pors­lin, duk­ning med vita dukar samt vita ser­vet­ter, all ser­ve­rings­per­so­nal samt städ­ning ingår all­tid när ni bokar bröl­lopspa­ket hos oss. Övrigt inne­håll beskrivs i respek­ti­ve paket.

Lägs­ta antal gäster

Pri­ser­na gäl­ler vid bok­ning för minst 60 gäs­ter (vid mind­re säll­skap kon­tak­ta oss gär­na för offert).

Tider för fes­ter, exklu­si­vi­tet och abonnerat

Kon­tak­ta oss för infor­ma­tion och offert.

BRÖLLOPSPAKET

Bröl­lopspa­ket Brons

• 1 glas mous­se­ran­de med påfyll­ning
• Mind­re tilltugg/snacks vid ming­let
• 3‑rätters mid­dag
• 1 glas vin (alter­na­tivt en öl eller cider) till för­rät­ten
• 1 glas vin med påfyll­ning till huvud­rät­ten
• 1 glas des­sertvin till efter­rät­ten
• Mine­ral­vat­ten med fri till­gång
• Bröl­lopstår­ta med kaffe/te och 4 cl avec
• 2 tim­mars kon­sul­ta­tion med bröl­lopsko­or­di­na­tor
• Blom­mor i en val­fri färg till hon­nörs­bor­det samt övri­ga gäs­ters bord

per per­son

1095 kr

Bröl­lopspa­ket Silver

• 1 glas mous­se­ran­de med påfyll­ning
• 2 snit­tar vid ming­let
• 3‑rätters mid­dag
• 1 glas vin (alter­na­tivt en öl eller cider) med påfyll­ning till för­rät­ten
• 1 glas vin med påfyll­ning till huvud­rät­ten
• 1 glas des­sertvin till efter­rät­ten
• Mine­ral­vat­ten med fri till­gång
• Bröl­lopstår­ta med kaffe/te och 4 cl avec
• 1 drink­bil­jett per gäst
• Vickning/nattamat
• 2 tim­mars kon­sul­ta­tion med bröl­lopsko­or­di­na­tor
• Blom­mor i en val­fri färg till hon­nörs­bor­det samt övri­ga gäs­ters bord

per per­son

1395 kr

Bröl­lopspa­ket Guld

• 1 glas cham­pagne med påfyll­ning
• 3 snit­tar vid ming­let
• 3‑rätters mid­dag
• 1 glas vin (alter­na­tivt en öl eller cider) med påfyll­ning till för­rät­ten
• 1 glas vin med påfyll­ning till huvud­rät­ten
• 1 glas des­sertvin till efter­rät­ten
• Mine­ral­vat­ten med fri till­gång
• Bröl­lopstår­ta med kaffe/te och 4 cl avec
• 2 drink­bil­jet­ter per gäst
• Vickning/nattamat
• 2 tim­mars kon­sul­ta­tion med bröl­lopsko­or­di­na­tor
• Blom­mor i en val­fri färg till hon­nörs­bor­det samt övri­ga gäs­ters bord, i entrén och på övri­ga all­män­na plat­ser i Herr­går­den
• Över­natt­ning i bröl­lopss­vit för brud­pa­ret inkluderat

per per­son

1695 kr

Bröl­lops paket Diamant

• 1 glas cham­pagne med fri påfyll­ning
• 3 snit­tar vid ming­let
• 3‑rätters mid­dag
• 1 glas vin (alter­na­tivt en öl eller cider) med påfyll­ning till för­rät­ten
• 1 glas vin med påfyll­ning till huvud­rät­ten
• 1 glas des­sertvin till efter­rät­ten
• Mine­ral­vat­ten med fri till­gång
• Bröl­lopstår­ta med kaffe/te och 4 cl avec
• Fri bar (5 st bil­jet­ter)
• Vickning/nattamat
• 2 tim­mars kon­sul­ta­tion med bröl­lopsko­or­di­na­tor
• Blom­mor i en val­fri färg till hon­nörs­bor­det samt övri­ga gäs­ters bord, i entrén och på övri­ga all­män­na plat­ser i Herr­går­den
• Över­natt­ning i bröl­lopss­vit för brud­pa­ret inkluderat

per per­son

2195 kr

bröl­lopsko­or­di­na­tor

Anna Wikings­son

Anna är 29 år och bor på en gård ett par mil utan­för Älm­hult till­sam­mans med sin man och deras tre barn. Annas man gick från att vara hen­nes pojk­vän till att bli just hen­nes man år 2019. I sam­band med att de bör­ja­de pla­ne­ra sitt eget bröl­lop väck­tes Annas dröm om att få arbe­ta med bröl­lop. Mot slu­tet av år 2021 avslu­ta­de Anna sin utbild­ning via Gre­at Wed­dings Aca­de­my och kan nu titu­le­ra sig diplo­me­rad bröl­lopsko­or­di­na­tor. Anna dri­ver med gläd­je sitt före­tag Awed­dings by Anna och med Awed­dings vill hon hjäl­pa er brud­par där ute att ska­pa det bröl­lop som just ni dröm­mer om och läng­tar efter.

Kon­tak­ta oss gär­na så hjäl­per vi dig!

Det kom­mer att bli perfekt!

Låt oss pla­ne­ra
er sto­ra dag!

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy