Per­so­nal­ut­bild­ning för alla som han­te­rar kas­sa och som ännu inte är själv­gå­en­de i den hanteringen.

Vi behö­ver se till att alla som är inne och job­bar i restau­rang­en och/eller i cafét kan han­te­ra kas­san. Vi ber dig som ännu inte kän­ner dig själv­gå­en­de med det­ta tar del av något av föl­jan­de utbild­nings­pass. Välj ett av föl­jan­de pass — ANMÄL TILL HÅKAN VILKET PASS DU ÖNSKAR, kon­tak­ta även Håkan om det finns frå­gor. Sms till 070–5721790 eller mail hakan@mockelsnas.com

Mån­dag 10;00 — 12;00 eller 14:00 — 16:00

Tis­dag 10:00 — 12:00 eller 14:00 — 16:00

Om du inte kan något av des­sa pass, med­de­la även det­ta så får vi hit­ta en tid som pas­sar. Kom­ple­ment till kas­san är ock­så info/utbildning kring han­te­ring i restau­rang och café. Utbild­ning­en hålls av någon ur tea­met; Tobi­as — Ulri­ke — Caroline

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy