Välj en sida

Ny restau­rang­chef på des­ti­na­tion möckelsnäs

Caro­li­ne har på egen begä­ran avslu­tat sitt upp­drag som restaurangchef.

Vi har idag gjort klart med att Vero­ni­ca Pozek Bergs­man går in den rol­len fr o m nu. I ruti­nen för restau­rang­chef lig­ger huvud­an­svar för restau­rang­en i Herr­går­den, eller om kon­fe­rens-/event­mid­dag flyt­tas till annan plats, samt till­sätt­ning av per­so­nal för såväl restau­rang som café.

Vero­ni­ca har lik­som många and­ra gått på mid­som­mar­le­digt men kom­mer under v 26 vara till­gäng­lig för dia­log om arbets­sche­man mm. 

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy