Välj en sida

Mag­da­le­na

Magdalena

Lör­dag den 22/4 kl 19.00.

Mag­da­le­na hand­lar om Bibelns Maria Mag­da­le­na och Anna Mag­da­le­na Bach, Johann Sebasti­ans and­ra fru. Det är musik, före­läs­ning och tea­ter i ett. Vi får lära kän­na två kvin­nor som lev­de i skug­gan av två sto­ra män. Det­ta är deras berät­tel­se. Musik av J S Bach, G Holst och arrange­mang av Filip Runes­son. Före­ställ­ning­en är cir­ka 40 minu­ter lång och vill man kan man boka en upp­föl­jan­de före­läs­ning där man får veta mer om des­sa två kvinnor.

Magdalena

Med­ver­kan­de

Pau­la Går­sjö, vio­la och Maria Senn­vall, sång

Pris: 200 kr
Datum: 22 april
Tid: 19.00

SAMARBETSPARTNER

ABF
Älmhults Kommun
Kulturrådet

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy