Jule­frid Retreat

Julefrid Retreat Möckelsnäs

8–9 decem­ber!

En under­bar gåva till dig själv eller till någon du tyc­ker om!

Under fle­ra år har Ingrid gett works­ho­pen ”Jule­frid” i decem­ber. Den­na äls­ka­de åter­vän­da­re kom­mer till­ba­ka även i år men nu som något all­de­les extra när works­ho­pen har utveck­lats till retre­at. 2 tim­mar yogaprak­ti­se­ring har nu växt till yoga, rörel­se, avslapp­ning, jul­bord, bad, bastu och mer därtill.

Bryt bort från julstres­sen och unna dig ett dygn som kom­mer att vara din rädd­ning mitt i allt jul­be­styr. Upp­lev lugn och har­mo­ni, så att du sedan kan nju­ta av din tid med nära och kära under julen.

Det­ta retre­at är ett till­fäl­le att vara avslapp­nad och nyfi­ken genom rörel­se, med­ve­ten­het och tyst­nad. Det spe­lar ing­en roll om du är nybör­ja­re eller erfa­ren — Ingrid kom­mer att gui­da dig med kär­lek och exper­tis genom den­na befri­an­de upplevelse.

Så var­för vän­ta? Boka din plats redan nu och för­be­red dig på att omfam­na jule­fri­den som ald­rig förr! Unna dig själv den­na frid­ful­la paus som kom­mer att fyl­la dig med inre frid och vitalitet.

INFORMATION

Instruk­tör: Ingrid Andrén 
Instagram: @ingrid_moves

Datum: 8–9 decem­ber
Plats: Möc­kelsnäs Herrgård

Fler Evenemang

Jul­mark­nad

Jul­mark­nad

9-10 december! Varmt välkommen till Julmarknad på Möckelsnäs. Ta del av utställare och vårt eget utbud av...

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy