Hän­der på Möc­kelsnäs 20/5 till

20/5 – Herr­går­den; Kon­fe­rens för grup­pen Zoom Foto­re­sor fre­dag em till sön­dag lunch. Herr­gårds­re­stau­rang­en: Mid­dag på em och kväll. Boen­de på natten.

21/5 – Herr­går­den; Zoom kon­fe­rens fort­sät­ter. Herr­gårds­re­stau­rang­en; Lun­cher + mid­dags­gäs­ter. Café/butik/konsthall; öppet 11.00–17.00. Boen­de på natten.

22/5 – Herr­går­den; Zoom kon­fe­rens fort­sät­ter till lunch. Café/butik/konsthall; öppet 11.00–17.00

23/5 — Utbild­ning per­so­nal 10 — 12 eller 14–16.

24/5 - Utbild­ning per­so­nal 10–12 eller 14–16

25/6 — Boen­de på herr­går­den. Mid­dags­gäs­ter i herrgårdsrestaurangen

26/5 — Boen­de på herr­går­den. Mid­dags­gäs­ter i herrgårdsrestaurangen.

27/5 — Boen­de på herr­går­den. Rovers­klub­ben (bil­kubb) på plats för möten, mid­dag mm.

28/5 — Boen­de på herr­går­den, Rovers­klub­ben på plats för ral­le­vent, mid­dag mm. Café/butik/konsthall öppen 11–17

29/5 — Utcheck­ning gäs­ter Rover­klub­ben) herr­går­den. Cafe/butik/konsthall öppen 11–17

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy