Välj en sida

Hän­der på Möc­kelsnäs 14/5 till 22/5.

14/5 — Herr­gårds­re­stau­rang­en; lun­cher + mid­dags­gäs­ter på kväl­len. Café/butik/konsthall; öppet 11–17.00

15/5 — Café/butik/konsthall; öppet 11–17.00

16/5 — Boen­de på natten.

17/5 — Herr­går­den; Kon­fe­rens hela dagen, Herr­gårds­re­stau­rang­en; 53 mid­dags­gäs­ter. Boen­de på natten.

18/5 — Herr­gårds­re­stau­rang­en; Mid­dags­gäs­ter. Boen­de på natten.

19/5 — Herr­går­den; 2 kon­fe­ren­ser hela dagen. Mid­dags­gäs­ter. Boen­de på natten.

20/5 — Herr­går­den; Kon­fe­rens för grup­pen Zoom Foto­re­sor fre­dag em till sön­dag lunch. Herr­gårds­re­stau­rang­en: Mid­dag på em och kväll. Boen­de på natten.

21/5 — Herr­går­den; Zoom kon­fe­rens fort­sät­ter. Herr­gårds­re­stau­rang­en; Lun­cher + mid­dags­gäs­ter. Café/butik/konsthall; öppet 11.00–17.00. Boen­de på natten.

22/5 — Herr­går­den; Zoom kon­fe­rens fort­sät­ter till lunch. Café/butik/konsthall; öppet 11.00–17.00

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy