Godis­Kan­ta­ten

10 decem­ber kl. 15.00!

Ope­ra och natur i per­fekt har­mo­ni. När Mino­pe­ra och sam­ar­bets­part­nern Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs till­sam­mans dri­ver pro­jek­tet “Kli­mats­mart ope­ra” så finns det recycling och håll­bar­het i så många detal­jer som möj­ligt. Gemen­samt hit­tar de kli­mats­mar­ta lös­ning­ar för allt från musik till manus, från scen­de­kor till kostym, från cate­ring till trans­port. Pro­jek­tet är unikt i Sve­ri­ge och kom­mer kun­na fun­ge­ra som före­bild för and­ra scen­konst­pro­du­cen­ter i en tid där kli­mat­ho­tet ford­rar att vi bidrar med inno­va­ti­va lös­ning­ar i alla dela­spek­ter av vardagen.
Godis­kan­ta­ten är en under­bar histo­ria om en helt van­lig familj som för­sö­ker att fira dot­terns födel­se­dag så bra som möj­ligt sam­ti­digt som var­dags­pyss­let behö­ver gå ihop. Att leva ett håll­bart liv i en tid som går i allt ras­ka­re takt. Rela­tio­ner, kon­sum­tion och att leva livet här och nu bely­ses i den­na fina lil­la tur­né­fö­re­ställ­ning som kom­mer berö­ra både barn som vux­na med musik av J.S.Bach och Christo­fer Elgh. Libret­to Han­na Höglund, regi Anni­ka Veith.

Entré: 100 kr / familj
Datum: 10 decem­ber
Tid: 15.00
Var: Möckelsnäs

Med­lem i vänn­för­e­ning­en 10 % rabatt

Fler Evenemang

Jule­frid Retreat

Jule­frid Retreat

8-9 december! En underbar gåva till dig själv eller till någon du tycker om! Under flera år har Ingrid gett workshopen...

läs mer
Jul­mark­nad

Jul­mark­nad

9-10 december! Varmt välkommen till Julmarknad på Möckelsnäs. Ta del av utställare och vårt eget utbud av...

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy