Välj en sida

Före­läs­ning med Karin Bojs

29 Mars kl. 18.30.

Karin Bojs var i många år veten­skaps­re­dak­tör på Dagens Nyhe­ter men är nu för­fat­ta­re på hel­tid. Hon har bland annat följt Nobel­pris­ta­ga­ren Svan­te Pää­bos forsk­ning, som ock­så nämns i hen­nes böc­ker. Karin Bojs berät­tar uti­från sina böc­ker – August­pris­be­lö­na­de Min euro­pe­is­ka familj, upp­föl­ja­ren Svens­kar­na och deras fäder samt nyut­kom­na Euro­pas möd­rar. Kom och lyss­na på rykan­de aktu­el­la forsk­nings­rön om Euro­pas befolk­nings­hi­sto­ria, men ock­så om Kro­no­berg och Karins egen släkt i bygden.

Kontakt/Information

Hans Andrén, hans@hansandren.com, 070–529 85 00 Inge­mar Ljung­qvist, ingemar@mockelsnas.com, 076–8610528

Ser­ve­ring: Kaffe/öl/vin
Pris: 100/150/200 kr, efter eget val vid ankomst
Datum: 29 mars
Tid: 18.30
Var: Möc­kelsnäs Herr­gård
Anmä­lan: hans@hansandren.com

SAMVERKAN MED:

Kulturrådet

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy