Välj en sida

Famil­je­sön­dag — Bä Bä Krokodil

Familjesöndag

Sön­dag 11 sep­tem­ber kloc­kan 16.00!

En före­ställ­ning av Mino­pe­ra för alla som gil­lar att sjunga

En under­bar histo­ria om vän­ska­pen mel­lan en kro­ko­dil och ett lamm och hur musik för sam­man alla.

En före­ställ­ning för alla som gil­lar att sjunga. Här är alla inbjud­na att sjunga med för att hjäl­pa Kla­ra kro­ko­dil och sin bäs­ta vän Las­se lamm att hit­ta rätt sång. För visst kän­ner alla till den kän­da barn­vi­san om kro­ko­di­len “Bä bä kro­ko­dil”… eller hur var det nu?

Myc­ket bus och skratt och ännu mera sång för dem all­ra yngsta!

För barn från 1–3 år

Bä Bä Krokodil

BOKA BILJETT

Bil­jett­pris: 100 kr / familj

Mat ser­ve­ras i sam­band med evenemanget

I SAMMARBETE MED:

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy