Välj en sida

Famil­je­fö­re­stäl­ning — SNÖ

25 Mars kl. 13.00.

Snön knar­rar & gniss­lar. Isen spric­ker. Dju­ren rör sig över land­ska­pet. Natu­ren är självklar, evig och okonst­lad. En källa till ener­gi och efter­tan­ke. De samis­ka språken har över 200 ord för snö: Smält snö, klib­big snö, hård snö, isig snö med mera. 

Tack vare ett sam­ar­be­te med Dans i Nord med resi­dens i Jok- kmokk hämtar Tittut den­na gång inspi­ra­tion i ett stor­sla­get fjällandskap med rikt djur­liv. Genom dans och doc­kor gestal­tas den samis­ka fjällvärlden. 

Med­ver­kan­de

Pascal Jans­son & Niclas Blomqvist
Regi: Sop­hia Seg­rell
Idé & dra­ma­ti­se­ring: Ensemb­len
Doc­kor & Sce­no­gra­fi: Lisa Kjell­gren Alm­stig
Kore­o­gra­fi & Musik: Tobi­as Ulfvebrand & Hugo Ther­kel­son Ljud­de­sign: Hugo Ther­kel­son
Ljus: Robin Thorman

Ålders­grupp: Från 4 år
Pris: 50 kr / per­son
Datum: 25 mars
Tid: 13.00

SAMARBETSPARTNER

ABF
Älmhults Kommun

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy