Välj en sida

En ton­satt lyrik­kväll med stänk av blues

Poeters sällskap

Lör­dag 27 augusti kloc­kan 17.00!

Grup­per­na I Goda Poe­ters Säll­skap och Jäts All­stars ger en gemen­sam före­ställ­ning som tar oss från de klas­sis­ka svens­ka poe­ter­na över till den ame­ri­kans­ka bluestra­di­tio­nen. 

Det blir en resa främst bland svens­ka för­fat­ta­re och poe­ter som Pär Lagerkvist, Nils Fer­lin, Dan Anders­son, Ulf Lun­dell och
Wil­helm Moberg, men vi får även lyss­na på sång­er från USA med tra­di­tio­nell bluesupp­sätt­ning. 

Poe­si- och sång­pro­gram­met som fram­förs av I Goda Poe­ters Säll­skap rym­mer sång­er, instru­men­tel­la inslag, berät­tel­ser och inte minst reci­ta­tio­ner. Med­lem­mar­na i grup­pen är ock­så akti­va för­fat­ta­re och det går utmärkt att dis­ku­te­ra deras böc­ker efter kon­ser­ten. Jäts All­stars häm­tar sin inspi­ra­tion till reper­to­a­ren från blues­bäl­tet och syd­stats­roc­ken i USA och till­sam­mans väver
grup­per­na sam­man sina före­ställ­ning­ar på ett spän­nan­de vis.

I Goda Poe­ters Säll­skap ingår Ing­er Litt­ber­ger, Hans For­sell och Göran Mag­nus­son. Jäts All Stars består av Anders Anders­son, Bobo Ter­ling, Gun­nar Mag­nus­son och Bir­ger Bohlin.

Tre­rät­ters­me­ny

För­rätt:
Grön spar­ris med ska­gen­rö­ra top­pad med löjrom
Huvud­rätt:
Pigg­var med dill­kokt nypo­ta­tis & pur­jo­lök i vitvinssås.
Des­sert:
Herr­går­dens cré­me bru­lée med smak av ton­ka och kaffebönor.
Blues Ambassadoors

BOKA BILJETT

Bil­jett­pris: 150 kr
Tre­rät­ters­me­ny: 400 kr

Mat ser­ve­ras i sam­band med evenemanget

I SAMMARBETE MED:

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy