Välj en sida

En Strå­lan­de Jul igen!

10 decem­ber kloc­kan 16.00!

Mino­pe­ra och Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs bju­der in till en stäm­nings­full musi­ka­lisk hög­tids­stund och kon­sert, med sing-along och våra äls­ka­de julsång­er och pia­no­mu­sik  blan­dat med lek­full ope­rett från Wien och en doft av “Christ­mas in New York”!

Anna­Ka­rin Ranelf Sopran

Anna­Ka­rin är ope­ras­ång­ers­ka och ock­så grän­sö­ver­kri­dan­de artist i oli­ka musik­gen­rer och sam­ar­be­ten.
Hon har en Mas­ter of Fine Arts i Sång från Kung­li­ga Musik­hög­sko­lan i Stock­holm och med spets­kom­pe­tens inom Ita­li­ensk Bel­Can­to Ope­ra med stu­di­er hos Maestro Clau­dio Mor­bo , Tori­no.
Genom åren är hon verk­sam som solist med enga­ge­mang på bl a Drott­ning­holms­tea­tern, Norr­landso­pe­ran, Dra­ma­tis­ka Insti­tu­tet, Små­lands Musik och Tea­ter och Små­landso­pe­ran. Hon är även en fli­tigt anli­tad kon­sert­sång­ers­ka. Från hös­ten 2021 är Anna­Ka­rin även verk­sam som pro­du­cent och sång­ers­ka för Minopera.

 

Kerstin Jans­son Piano

Kerstin Jans­son är pia­nist i Jön­kö­pings Sin­fo­ni­et­ta på Små­lands Musik & Tea­ter där hon genom åren, för­u­tom alla solo- och kam­mar­kon­ser­ter, även pro­du­ce­rat många sto­ra och pris­be­lön­ta barn- och ung­doms­pro­duk­tio­ner samt SMOTs lunch­kon­sert­se­rie. Kerstin är utbil­dad vid Kungl. Musik­hög­sko­lan i Stock­holm för Gun­nar Hall­ha­gen, samt på Uni­ver­si­ty of Kan­sas City /Missouri för Wal­ter Cook. Hon har varit pia­no­so­list med Mal­mö, Helsing­borg, Väs­terås, Öre­bro. Umeå och Jön­kö­pings symfoniorkestrar.

Julmarknad

Bil­jett

Pris: 195 kr

Fler Evenemang

Jul­mark­nad

Jul­mark­nad

Lördag & Söndag 10-11 december, kl. 11.00-17:00 Julmarknad på Möckelsnäs! Ta del av utställares och vårt eget...

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy