Fotout­ställ­ning

Fotout­ställ­ning

6 maj — 30 september Var­för? Foto­kons­ten är kanske en aning bort­glömd, den­na konst­form bör upp­märk­sam­mas bättre. I min sena ung­dom, som ton­å­ring vid 1960-talets slut, i Stock­holm fanns vän­skap med den kän­de musi­kern och då och då till­sam­mans med...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy