SERVICE

HERRGÅRDENS SERVICEUTBUD

LOUNGE

Vi har två loung­er jäm­te varand­ra. Här kan du i lugn och ro sit­ta ned för avslapp­na­de sam­tal med vän­ner, avnju­ta en kopp kaf­fe eller något gott från baren. Des­sa loung­er i gam­mal herr­gårds­til utgör hjär­tat i vårt entréplan.

TERRASSEN

Vår sto­ra ter­rass vet­ter mot sjön Möc­keln med en fan­tas­tisk utsikt. Som­mar­tid är det möj­ligt att äta mål­ti­der här och det är en stor­sla­gen plats för fes­ter, bröl­lop och middagsmingel.

BRYGGAN

Nere vid sjö­kan­ten har vi en bryg­ga där det går att sit­ta ned i lugn och ro. Njut av utsik­ten och andas in sjö­luf­ten, en häl­so­kur utan dess like. Vi kom­mer inför kom­man­de säsong­er byg­ga till bryg­gan så att det går att angö­ra Möc­kelsnäs från sjö­si­dan. Just nu rekom­men­de­rar vi det inte med tan­ke på att det finns myc­ket sten på bot­te som inte syns under sjöytan.

BAREN

En sam­lings­punkt innan mid­da­gen – en sam­lings­punkt efter middagen.

Här finns en stor sam­ling whis­ky för den som har det intresset.

Men givet­vis lite av var­je för avnju­ta en stunds­sam­va­ro med bar­häng eller var­för inte ta kli­vet in i någon av våra herrgårdlounger.

FRUKOST

Vad vill du äta till herr­gårds­fru­kost? Den frå­gan ställ­de vi till våra fru­kostvär­din­nor som har kom­po­ne­rat sin favo­rit herr­gårds­fru­kostar. Vi tro dur hit­tar det mesta av vad du önskar.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy