Välj en sida

Boen­de på en herrgård

En utmärkt plats för vila

I herr­gårds­mil­jö har du möj­lig­het att över­nat­ta med sjö­ut­sikt över sjön Möc­keln eller i något av våra annex. Bröl­lopss­vi­ten är vårt parad­rum men det finns fler com­fort­rum och vida­re till stan­dard enkel-/dub­bel­rum. I huvud­bygg­na­den ser­ve­ras fru­kost men det finns ock­så möj­lig­het att besö­ka baren, äta mid­dag eller bara nju­ta i rustik bar- och loungemiljö.

Herr­gårds­pa­ket

Fika vid incheck­ning (från 15.00)
3‑rätters mid­dag (exkl dryck)
Pris för den­na del av pake­tet; 600 kr per per­son.
Kost­na­den för boen­de uti­från vald priskategori.

Golf­pa­ket

Fika vid incheck­ning (från 15.00)
3‑rätters mid­dag (exkl dryck)
Gre­en­fee­bil­jett för spel på Älm­hults GK
Pris för den­na del av pake­tet; 1 100 kr per person

Stan­dar­d­rum

Lyx­rum

Svit

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy