Sam­tal med Bir­ger Schlaug

Birger Schlaug

15 novem­ber, kl 18.30.

VAD SKA VI HA SAMHÄLLET TILL?
Och vad ska vi ha våra liv till? Bir­ger Schlaug vän­der ut och in på sam­hälls­de­bat­ten, menar att dagens lös­ning­ar på sam­hälls­pro­blem är för­le­ga­de. Han vill ersät­ta till­växt med utveck­ling, arbets­lin­je med livs­lin­je och krigs­re­to­rik med fred­skul­tur. Och var tog själv­til­li­ten vägen i den sen­ti­da glo­ba­li­se­ra­de kapi­ta­lis­men som inte ens har med mark­nads­e­ko­no­mi att göra? Glöm poli­tis­ka floskler, här talas klar­text, skrev libe­ra­la Upp­sa­la Nya Tid­ning om hans senas­te bok.. Myc­ket bra, skrev Bib­li­o­tekstjänst och gav högs­ta betyg. 

Bir­ger Schlaug läm­na­de par­ti­po­li­ti­ken för tju­go år sedan efter att varit språk­rör för Mil­jö­par­ti­et under elva år. Han har sedan dess varit pro­gram­le­da­re i SVT:s “En bok, en för­fat­ta­re” där han gjor­de 98 pro­gram. Är nu verk­sam som skri­bent, för­fat­ta­re och föreläsare.

Vid pia­not: Jen­ny Li

INFORMATION

KONTAKT
Ing­er­mar Ljung­qvist
ingemar@mockelsnas.com
076–861 05 28

HEMSIDA BIRGER SCHLAUG
https://schlaug.blogspot.com/

Pris: 150 kr/person (Med­lem i vän­för­e­ning­en 10% rabatt)
Datum: 15 novem­ber
Tid: 18.30
Var: Möc­kelsnäs Herr­gård
Ser­ve­ring: Kaffe/Te

Birger Schlaug

Bir­ger Schlaug är född 1949 i Stock­holm men bor i Byle i Fin­spångs kom­mun. Den poli­tis­ka kar­riä­ren star­ta­de i Vingåker.

Bir­ger Schlaug läm­na­de par­ti­po­li­ti­ken 2022 efter att
varit språk­rör i Mil­jö­par­ti­et under elva år. Har sedan dess varit pro­gram­le­da­re i SVT:s ” En bok, en för­fat­ta­re ” där han gjor­de 98 pro­gram. Bir­ger Schlaug är verk­sam som skri­bent, för­fat­ta­re, före­lä­sa­re och väderobservatör. 

Före­läs­ning­ar­na hand­lar om mil­jö och eko­nom, men ock­så om Elin Wäg­ners liv. 

SAMARBETSPARTNER

Logotyp Älmhults Kommun
Logotyp Kulturrådet
Verbal Förlag

Fler Evenemang

SOLEL 2.0

SOLEL 2.0

26 september, kl 14.30. Installationer med solceller ökar för hus, industrier, laddning av bilar och inom jordbruket....

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy