Välj en sida

Herr­gårds­re­stau­rang­en

UTSIKT ÖVER SJÖN

I vår Herr­gårds­re­stau­rang kan man avnju­ta goda mål­ti­der, kon­fe­renslun­cher på dagar­na och mid­da­gar för för­bo­ka­de säll­skap tis­da­gar till lördagar.

Från restau­rang­en har du utsikt över sjön Möc­keln och som­mar­tid går det utmärkt att avnju­ta mål­ti­den på vår sto­ra terrass.

Till våra meny­er pre­sen­te­rar vi vin­för­slag på plats.

Våra mid­dagsvi­ner kom­mer från Spa­ni­en. Mat och vin har pas­sats ihop av som­me­li­er Chia­ra Bra­ek­hus Zam­bon. I vår vinkäl­la­re finns viner från and­ra län­der. Vårt vin­sor­ti­ment kom­mer hela tiden utvecklas.

Öppet­ti­der

Mid­dag kvälls­tid under feb­ru­a­ri och mars
Lör­dag kl. 18 – 21
Obs des­sa dagar krävs bok­ning 24 tim­mar innan

Lunch
Under feb­ru­a­ri och mars är lun­chen öppen för Drop-in på lör­da­gar.
kl. 12.00 – 15.00
Vid stör­re säll­skap, kon­tak­ta oss för förfrågan.

BOKA BORD

Du bokar via tele­fon 0476 – 532 00 mel­lan kl 08.00 – 18.00 eller bokarestaurang@mockelsnas.com

Säsong­ens meny

För­rät­ter

Möc­kelsnäs våri­ga pur­jo­löks­sop­pa med hem­ba­ka­de sur­degskru­tong­er top­pat med kris­pig pur­jo­lök och gräslök.
Pris: 150 kr

Gra­vat Rådjur med inlagd brun shi­me­ji svamp, röd­be­tor, råg­bröd och sme­ta­na.
Pris: 160 kr

Huvud­rät­ter

Smör­stekt torsk med ugns­ba­kad blom­kål med inlagd roma­ne­sco, blom­kål­skräm, langous­ti­ne sås och kokt pota­tis.
Pris: 270 kr

Ugns­ba­kad kyck­ling med polen­ta, dra­gon­sås, stu­vad savoykål och ost­ron­svamp. Top­pat med inlagd röd­lök.
Pris: 260 kr

Ungs­ba­kad blom­kål med bove­tecrunch, här­lig cur­ry emul­sion, blom­kål­skräm som är top­pat med riven Väs­ter­bot­ten­sost.
Pris: 250 kr

Des­sert

Inten­siv cho­klad med pas­sionfrukt­kräm.
Pris: 120 kr

Herr­går­dens ost­tall­rik Ser­ve­ras med hem­ma­gjord sylt och bröd.
Pris: 120 kr

Petit-chou med vanilj­glass, cho­kladsås pud­rat med kaka­o­pul­ver
Pris: 120 kr

Barn­me­ny

Pris: 95 kr

Kött­bul­lar med pota­tis, ling­on och grädd­sås
Fish n´chips

Påsker­bju­dan­de

PÅSKBRUNCH PÅ Möckelsnäs

Påsk­da­gen — sön­da­gen 9/4
Kloc­kan 11.00 – 14.00
Endast 399 kr

Varmt väl­kom­men! ❤️

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy