Välj en sida

Herr­gårds­re­stau­rang­en

UTSIKT ÖVER SJÖN

I vår Herr­gårds­re­stau­rang kan man avnju­ta goda mål­ti­der, kon­fe­renslun­cher på dagar­na och mid­da­gar för för­bo­ka­de säll­skap tis­da­gar till lördagar.

Från restau­rang­en har du utsikt över sjön Möc­keln och som­mar­tid går det utmärkt att avnju­ta mål­ti­den på vår sto­ra terrass.

Till våra meny­er pre­sen­te­rar vi vin­för­slag på plats.

Våra mid­dagsvi­ner kom­mer från Spa­ni­en. Mat och vin har pas­sats ihop av som­me­li­er Chia­ra Bra­ek­hus Zam­bon. I vår vinkäl­la­re finns viner från and­ra län­der. Vårt vin­sor­ti­ment kom­mer hela tiden utvecklas.

Öppet­ti­der

Mid­dag kvälls­tid
Tis­dag – lör­dag kl. 18 – 21
Obs des­sa dagar krävs bok­ning 24 tim­mar innan

Lunch
Under novem­ber och decem­ber är lun­chen ej öppen för Drop-in.
Vid stör­re säll­skap, kon­tak­ta oss för förfrågan.

BOKA BORD

Du bokar via tele­fon 0476 – 532 00 mel­lan kl 08.00 – 18.00 eller bokarestaurang@mockelsnas.com

Säsong­ens meny 6 sept — 

För­rät­ter

Krä­mig hum­mer­sop­pa med inslag av hös­tens äpp­le och dill­ol­ja
Pris: 170 kr

Ost­ron­svamp i mix med rostad kas­tanj, pals­ter­nack­puré med sesam emul­sion (veg)
Pris: 160 kr

Huvud­rät­ter

Häl­le­flund­ra med pota­tis­puré, vid sidan en per­sil­je­sås och grö­na inslag av spe­nat och hari­cots verts.
Pris: 280 kr

Låg­tem­pe­re­rad rådjurs­stek med stekt pota­tis och en röd­vins­sås, smör­stekt kan­ta­rell, svamp­puré och endi­ve.
Pris: 290 kr

Vege­ta­riskt alter­na­tiv
Ugns­ba­kad pum­pa med polen­ta­ka­ka och en dra­go­ne­mul­sion, brys­sel­kål och pumpafrö
Pris: 280 kr

Des­sert

Crè­me brû­lée med sma­ker av kanel och säsong­ens äpp­le, gar­ne­rad med pol­kaglas
Pris: 110 kr

Lyx­i­ga bitar av cho­klad­tryf­fel
Pris: 120 kr

Små­ländsk ost­tall­rik
Pris: 120 kr

Barn­me­ny

Pris: 95 kr

Kött­bul­lar med pota­tis, ling­on och grädd­sås
Fish n´chips
Chris­py Chic­ken med pommes

Jul­bord i Herrgårdsmiljö

Från den 24/11 alla tors­da­gar – fre­da­gar – lör­da­gar 17.30 – 21.00 och sön­da­gar 13.00 – 16.00 fram till 18/12

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy